Încep înscrierile la liceu 2023: Unde poate fi completată fișa de admitere

2
Elevii care au absolvit clasa a VIII-a și au susținut Evaluarea Națională vor completa opțiunile în fișele de admitere la liceu 2023, în prezența părintelui și a dirigintelui, în perioada 6-7 și 10-17 iulie 2023, după cum prevede calendarul oficial. Fișa de înscriere poate fi transmisă și electronic, după cum prevede procedura Ministerului Educației.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Potrivit procedurii, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora /reprezentanții legali se poate realiza la sediul unităţii de învățământ pe care a absolvit-o candidatul sau prin formularul – Fișa de înscriere transmis electronic.

Completarea opțiunilor se face de către candidat în prezenta părintelui/reprezentantului legal al acestuia și a dirigintelui clasei. Acestia, împreună cu candidatul, vor semna Fișa de înscriere, potrivit procedurii.

  • Pașii pentru completarea fișei online

Consilierul școlar Ana Maria Oancea a explicat la TVRInfo ce ar trebui să știe elevii și părinții când completează fișa de admitere la liceu 2023, având în vedere că este un „an atipic”: „Când completăm opțiuni, noi trebuie să avem în vedere atâtea locuri cât numărul pe București pe care îl reprezintă copilul meu”.

Aceasta a precizat că părinții care se uită la broșura de admitere 2023 să ia în considerare faptul că anul trecut a contat la media finală și media claselor gimnaziale.

Fișă de înscriere în anul școlar 2023-2024 – admitere în clasa a IX-a

 

Conform calendarului, candidații, care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în fișele de înscriere în perioada 15-16 iulie 2023.

Citește și: Ministerul Educației transmite că ierarhia de admitere la liceu 2023 va fi publicată astăzi la ora 18

Fișa de înscriere în învățământul profesional și învățământul dual de stat

 

 

Informații de context

Aseară, Ministerul Educației le-a cerut scuze elevilor și părinților, în premieră, pentru erorile de la ierarhizarea mediilor de admitere la liceu. Instituția nu a reușit să respecte propriul orar de afișare a ierarhiei pentru admiterea la liceu 2023, după ce marți a publicat grile greșite. Ierarhiile au fost publicate după o oră și 25 de minute întârziere.

Amintim că media claselor V-VIII nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu 2023, potrivit ordinului privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024.

Media claselor gimnaziale poate fi folosită la departajarea candidaților cu medii egale de admitere. În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii, potrivit art. 2 alin. (7):

  • „a) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;
  • b) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;
  • c) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale;”
  • d) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.”

Sursa: Edupedu.ro

2 comentarii

  1. […] Elevii care au absolvit clasa a VIII-a și au susținut Evaluarea Națională vor completa opțiunile în fișele de admitere la liceu 2023, în prezența părintelui și a dirigintelui, în perioada 6-7 și 10-17 iulie 2023, după cum prevede calendarul oficial. Fișa de înscriere poate fi… Cititi mai multe aici: Încep înscrierile la liceu 2023: Unde poate fi completată fișa de admitere […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here