UPDATE: Rezultatele finale de la BAC 2023 vor fi publicate vineri, 7 iulie. Nota de la contestație este cea definitivă

2

Rata de promovare înainte de contestaţii a fost de 72,8%.

Înainte de contestaţii au promovat examenul 91.246 de candidaţi (87.226 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 4.020 din promoţiile anterioare) din totalul celor 125.352 de candidaţi prezenţi, rezultând o rată cumulată de promovare (înainte de contestaţii) de 72,8%.

Pentru a fi declarat promovat la acest examen, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulate): recunoaşterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea, obţinerea mediei 6 (minium) la probele scrise.

Știre inițială

Rezultatele finale de la examenul național de Bacalaureat 2023 vor fi publicate vineri, 7 iulie, potrivit calendarului oficial. Elevii nemulțumiți de notele inițiale au depus contestații în data de 3 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00.
Potrivit procedurii Ministerului Educației, „nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării”.

Candidaţii care au depus/transmis prin mijloace electronice contestaţii au completat şi semnat o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă de faptul că nota acordată ca urmare asoluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Potrivit procedurii Ministerului Educației, rezultatele candidaților sunt anonimizate: „Aflarea rezultatelor se face anonimizat, cu respectarea Regulamentului general privind protecţia datelor personale, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia”.

Citește și: Încep înscrierile la liceu 2023: Unde poate fi completată fișa de admitere

Ce scrie în ordinul de ministru pentru organizarea BAC 2023 despre corectarea lucrărilor și acordarea notelor

Art. 12. — (1) În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

(2) În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare și se procedează astfel:

— președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;

— după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare dintre cei patru evaluatori se trec pe lucrare și se semnează de către evaluatori;

— președintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note — valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note — valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare și semnează.

(3) În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2). În situația în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea se resecretizează și este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluționare a contestației, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).

(4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată la alin. (1)—(3), nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă”.

Informații de context

Înainte de contestații, rata de promovare la examenul de bacalaureat 2023 a fost de 72,8%, potrivit rezultatelor anunțate de Ministerul Educației. Este cea mai mare rată de promovare pentru sesiunea iunie-iulie, înainte de contestații, după cea de anul trecut, când 73,3% dintre candidați promovaseră Bacalaureatul.

54 de candidați care au susținut examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie, au obținut media 10, conform Ministerului Educației.

Anul trecut, peste 49.000 de contestații au fost depuse de candidații de la BAC, potrivit Biroului de presă al Ministerului Educației.

Cele mai multe contestații au fost depuse la limba și literatura română, 22.169 de contestații. La proba obligatorie a profilului, 13.218 contestații. 13.281 au fost depuse la proba la alegere a profilului și specializării, iar la limba maternă 423 de contestații. La toate materiile s-au înregistrat mai puține contestații decât anul trecut, conform biroului de presă al Ministerului Educației, într-un răspuns pentru Edupedu.ro.

La prima sesiune de Bacalaureat 2021 au fost depuse 56.000 de contestații, după cum a anunțat la acea vreme ministrul Educației.

Condițiile pe care un elev trebuie să le îndeplinească pentru a promova examenul de Bacalaureat sunt:
  1. să-și fi echivalat sau recunoscut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  2. să susţină toate probele scrise şi să obțină nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  3. să obţină media generală 6(cel puţin) la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat. Acolo unde candidaţii obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condiţiile, precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.

Sursa: edupedu.ro

2 comentarii

  1. […] Rezultatele finale de la examenul național de Bacalaureat 2023 vor fi publicate vineri, 7 iulie, potrivit calendarului oficial. Elevii nemulțumiți de notele inițiale au depus contestații în data de 3 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00. Potrivit procedurii Ministerului Educației, „nota obţinută în etapa de soluţionare… Cititi mai multe aici: Rezultatele finale de la BAC 2023 vor fi publicate vineri, 7 iulie. Nota de la contestație este cea… […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here