Calendarul complet pentru înscrierea la clasa pregătitoare în anul școlar 2024

1

Școlile sunt obligate să afișeze numărul de locuri și clase pregătitoare alocate începând cu data de luni, 25 martie, conform ordinului privind Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025, publicat în Monitorul Oficial.

Informațiile trebuie să fie disponibile și pe site-urile școlilor, dacă există, precum și pe site-ul inspectoratului școlar județean. Părinții pot depune cererile de înscriere în perioada 11 aprilie – 14 mai. Deși calendarul înscrierilor a fost stabilit conform proiectului, ordinul a fost publicat târziu, vineri, pe 22 martie.

Calendarul complet pentru înscrierea la clasa pregătitoare

Școlile sunt obligate să afișeze, începând cu data de luni, 25 martie, la avizier sau pe site-ul lor, numărul de clase pregătitoare și numărul de locuri disponibile în anul școlar 2024-2025, conform calendarului înscrierilor la clasa pregătitoare, publicat în Monitorul Oficial vineri, 22 martie.

Metodologia înscrierii, adică regulile, va fi publicată de inspectorate pe 26 martie, iar pe 27 martie vor fi afișate criteriile specifice de departajare.

Părinții pot depune cererile în perioada 11 aprilie – 14 mai. Vezi mai jos calendarul găsire.

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Descoperă și: Școlile implementează afișele conform cerințelor Ministerului Educației pentru gestionarea cazurilor de violență

Pentru copiii care au frecventat grădinița:

  • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
  • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

  • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar;
  • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
  • desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
  • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
  • soluționarea de către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

11 aprilie – 14 mai: Părinții/tutorii legali completează cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ dorită pentru copiii lor și le depun/transmit împreună cu documentele necesare în copie simplă.

Inspectoratele școlare pot reconfigura circumscripțiile școlare pentru a asigura cuprinderea tuturor copiilor în clasa pregătitoare, în situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare. De asemenea, pot decide extinderea activității didactice în unitățile de învățământ care au spații disponibile.

Află etapele de înscriere de pe edupedu.ro

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here