Oferta educațională a Facultății de Științe Economice din cadrul UPG Ploiești prezentată elevilor Colegiului Mihail Cantacuzino din Sinaia și celor ai Liceului Teoretic din Azuga

1

Marți, 19 martie 2024, profesorii din cadrul Facultății de Științe Economice – UPG Ploiești au prezentat oferta educațională a facultății, la Colegiul Mihail Cantacuzino din Sinaia și Liceul Teoretic din Azuga, în fața elevilor care termină anul acesta clasa a XII-a.

Conf. univ. dr. Boni Mihaela Străoanu, conf. univ. dr. Monica Țegledi și lector univ. dr. George Enescu, au prezentat oferta educațională a facultății, elevilor de la Colegiul Mihail Cantacuzino din Sinaia și Liceul Teoretic din Azuga.

,,Tinerii sunt cea mai bună investiție!”, spun reprezentanții facultății.

Care este oferta educațională pe care ați prezentat-o la Sinaia?

„Oferta educațională”. La prima vedere pare un concept simplu care poate fi prezentat prin ceea ce entitatea de învățământ pune la dispoziția celor interesați o serie de activități așa cum sunt ele menționate în unele documente precum: structura programelor de studii, planurile de învățământ, fișele de disciplină.

Dar oferta educațională nu se rezumă doar la atât deoarece ambele cuvinte ce compun expresia cuprind înțelesuri foarte complexe.

Facultatea de Științe Economice fiind parte componentă a structurii Universității de Petrol – Gaze din Ploiești, oferă, ca bază materială, tot ceea ce aceasta din urmă pune la dispoziția studenților, masteranzilor, doctoranzilor dar și angajaților. Aici se pot aminti săli de curs și seminar modernizate, dotate cu tehnologie informatică pentru predare, laboratoare echipate corespunzător, bibliotecă cu peste 80.000 de titluri bibliografice, bază sportivă, cantină-restaurant modernă, o Casă de Cultură a Studenților, 1700 de locuri pentru cazare în cămine în condiții foarte bune, dar și multe alte facilități care să asigure utilizatorilor un confort optim pentru desfășurarea activităților.

Dar universitatea, în ansamblul său, este mult mai complexă decât baza materială pe care o deține, iar cel mai important aspect este că aceasta trebuie să funcționeze ca un tot unitar atingându-și scopurile pentru care a fost creată.

Încă de la început putem spune că o universitate are ca obiective desfășurarea a două activități complementare și anume: educație și cercetare. Ambele activități angrenează tinerii studenți, masteranzi sau doctoranzi care parcurg actul educativ în universitate. În acest context și în cadrul Facultățiide Științe Economice se desfășoară activitățile de educație și cercetare dar în domeniul economic.

Cuvântul „educație” are un înțeles foarte complex. Educația instituționalizată cuprinde nu numai activitățile didactice ci un complex de activități și interacțiuni interumane ce presupune relații mult mai apropiate între cadrele didactice și cursanți. Aceasta implică dezvoltarea oamenilor cu calități morale și profesionale deosebite, adaptați unei societăți moderne cu cerințe diverse în cadrul căreia se întrețes relații spirituale și materiale noi și în care sunt solicitate la maxim capacitățile de adaptare și înțelegere ale persoanelor.

Facultatea de Științe Economice oferă suportul uman, financiar și tehnic unei bune și temeinice pregătiri a viitorilor economiști.

În facultate există cadre didactice cu o bogată experiență dobândită în mai mulți ani în care au exercitat profesia de dascăli și care îndrumă prin intermediul activităților tutoriale și didactice studenții către rezultate de performanță.

Din punct de vedere financiar, studenții, în funcție de rezultatele dobândite la învățătură în liceu, pot ocupa locuri finanțate de la buget. Mai mult, studenții sunt încurajați să obțină performanță și pe parcursul studiilor universitare, deoarece, cei cu rezultate foarte bune au șansa să beneficieze de plata acestor studii de la buget. Totodată există și un sistem de burse finanțate atât de la buget cât și de către agenți economici privați care vin să recompenseze eforturile deosebite ale celor care beneficiază de serviciile de învățământ universitar, Facultatea sprijină în mod deosebit relația cu mediul economic privat și public din județ, mediu cu care aceasta a încheiat o serie de protocoale ce au în vedere diferite forme de sprijin a actului educativ. Agenții economici angrenați în acest mecanism oferă posibilitatea desfășurării de către studenți și masteranzi a practicii profesionale în locațiile unde aceștia își desfășoară activitatea, oferă programe de internship, burse pe parcursul școlarizării și eventual locuri de muncă la finalizarea studiilor.

Facultatea de Științe Economice, precum și celelalte facultăți din universitate încurajează accesarea de către studenți a burselor de tip ERASMUS care le dă posibilitatea parcurgerii unor cursuri la universități partenere din străinătate.

Programele de studii pe care Facultatea de Științe Economice le pune la dispoziția absolvenților de bacalaureat sunt:

– Administrarea Afacerilor – 3 ani cu specializările:

o Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (învățământ cu frecvență)

o Merceologie și Managementul Calității (învățământ cu frecvență)

– Cibernetică, Statistică și Informatică Economică – 3 ani cu specializarea:

o Informatică Economică (învățământ cu frecvență)

– Contabilitate – 3 ani cu specializarea:

o Contabilitate și Informatică de Gestiune (învățământ cu frecvență)

o Contabilitate și Informatică de Gestiune (învățământ la distanță)

– Finanțe – 3 ani cu specializarea:

o Finanțe și Bănci (învățământ cu frecvență)

– Management –  3 ani cu specializarea:

o Management (învățământ cu frecvență)

o Management (învățământ la distanță)

Nu trebuie uitate acțiunile extracurriculare care reprezintă liantul de bază între economia reală și cea teoretică, acțiuni care constau în întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri care prezintă provocări concrete dar și experiențe dobândite din activitatea agenților economici. Aceste întâlniri nu sunt numai cu reprezentanți ai mediului privat ci și cu personalități din instituții cheie ale statului precum Banca Națională, Academia Română, Autoritatea de Supraveghere Financiară sau CECCAR România – Filiala București și Filiala Prahova.

Ce perspectivă are Facultatea de Științe Economice din cadrul UPG Ploiești?

Perspectivele Facultății de Științe Economice din UPG Ploiești se înscriu pe de o parte trendului general al facultăților economice din țară, trend determinat în mare măsură de piața muncii, dar aceste perspective capătă și aspecte particulare date de conducerea tânără a universității și îndeosebi a facultății.

Deoarece la conducerea universității se găsesc persoane cu gândire deschisă către realitățile economice actuale, facultatea beneficiază de o susținere constantă în acest sens, ceea ce permite o adaptare continuă a actului educativ la cerințele societății și mai ales a mediului economic.

Și de ce să nu recunoaștem, în contextul schimbărilor economice și mai ales fiscale care au loc în ultimul timp, devine din ce în ce mai greu de condus o activitate economică fără cunoștințe în domeniu. Cu alte cuvinte, orice agent economic cât de mic trebuie să apeleze la un specialist din acest domeniu măcar pentru evidența contabilă. Dar cu cât entitatea economică este mai mare și problemele sunt mai complexe și mai diverse. Acest fapt necesită economiști bine pregătiți chemați să le înțeleagă și să le rezolve.

În ziua de azi, într-un mediu profund concurențial, performanța se obține cu specialiști!

Conducerea facultății și-a însușit aceste aspecte și beneficiind de expertiza dobândită dar și de calitățile de lider reușește să prefigureze un viitor de succes al acestei facultăți. Mai mult de atât, preocuparea acestei conduceri pentru dezvoltarea bazei materiale a facultății dar și deschiderea de care dă dovadă în întărirea unor relații internaționale cu universități din UE dar și din afara UE reprezintă premise care întăresc poziția facultății și îi prefigurează un viitor foarte bun.

Ce considerați că îi poate motiva pe tineri pentru a alege programele de studii ale Facultății de Științe Economice?

Așa cum am subliniat și în răspunsurile precedente, Facultatea de Științe Economice prezintă o serie de atuuri care o face atractivă pentru un viitor student. Sintetizând se poate afirma că facultatea are o bogată ofertă de programe de studii care acoperă majoritatea dorințelor viitorilor studenți care s-au orientat către profilul economic, are o strânsă legătură cu mediul de afaceri care poate asigura în viitor angajarea absolvenților, oferă oportunități de mobilitate la universități partenere din străinătate, condiții excelente de cazare și masă și nu în ultimul rând o viață studențească animată, captivantă și distractivă.

Iar atracțiile nu se opresc aici!

Vă mulțumesc pentru timpul acordat!

Și noi vă mulțumim pentru prilejul oferit de a vă răspunde acestor întrebări!

Au declarat pentru Prahova Liberă, Conf. univ. dr. Boni Mihaela Străoanu, conf. univ. dr. Monica Țegledi și lector univ. dr. George Enescu.

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here