Copiii din Ucraina vor fi trecuți în cataloage provizorii cu statut de audienți

3

Copiii de grădiniță și elevii din Ucraina vor avea statut de audienți în insitituțiile de învățământ românesc și vor fi trecuți în cataloage provizorii, până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe.

Documentul arată că: „În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin audient se înțelege elevul școlarizat într-un alt sistem de învățământ din altă țară, care își continuă, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al elevului minor, a elevului major sau a autorității competente, parcursul școlar într-o unitate de învățământ din sistemul de învățământ românesc și este înscris în cataloage provizorii, până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe”

Minorii din Ucraina, înscriși ca audianți, conform ordonanței de urgență pot dobândi: „calitatea de elev în România după recunoașterea sau echivalarea de către inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în cadrul procedurii de echivalare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educației”.

După toate acestea, copiii au următoarele drepturi:

  1. Dreptul de a participa la activitățile educative din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și la activitățile extracurriculare din cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor și cluburilor copiilor. Participarea la activitățile extracurriculare nu este condiționată de calitatea de audient;
  2. Dreptul de școlarizare în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
  3. Dreptul de a beneficia de facilitățile pentru transport local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și la transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic similar cu elevii înmatriculați în unitățile de învățământ preuniversitar din România;
  4. Dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la lit. c), pentru elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare”.

Citește și: România, lăudată în India pentru ajutorul dat studenților care au fugit din Ucraina

Pentru minorii care vin din Ucraina, Ministrul Educației, va asigura: „În vederea respectării drepturilor prevăzute la art. 10, Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare, va asigura cuprinderea tuturor minorilor menționați la art. 10 în sistemul de învățământ românesc, prin asigurarea resursei umane necesare desfășurării activităților didactice”.

Dacă nu sunt suficienți profesori, activitatea didactică și cea de consiliere școlară, va putea fi realizată de stundenții din universitățile de stat/particulare din România sau de cadrele didactice pensionare.

Iar numărul maxim de elevi înscriși într-o clasă va putea fi majorat dacă cei înscriși peste limită sunt ucrainieni: „Prin derogare de la prevederile art. 63 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, minorii prevăzuți la art. 10 vor fi integrați în formațiuni de studiu/grupe/clase indiferent de numărul de elevi cuprins în acestea”.

Amintim că studenții din Ucraina se pot înscrie în orice moment la universitățile din România, chiar dacă nu au diplome și acte de studii, și vor beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru anii universitari 2021-2022 și 2022-2023, potrivit ministrului Educației. Ordinul a fost publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

3 comentarii

  1. […] Copiii de grădiniță și elevii din Ucraina vor avea statut de audienți în insitituțiile de învățământ românesc și vor fi trecuți în cataloage provizorii, până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe. Documentul arată că: „În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin audient se înțelege elevul școlarizat… Cititi mai multe aici: Copiii din Ucraina vor fi trecuți în cataloage provizorii cu statut de audienți […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here