Scoala Altfel 2023. Domeniile educative pentru competitia nationala „Scoala Altfel”

1

Programul național Școala Altfel 2023 se desfășoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, pentru cinci zile consecutive lucratoare, a căror planificare rămâne la decizia unitaților de învățământ.

Într-o notă trimisă de către Inspectoratul Școlar Județean Brasov se arată că unitațile de învțământ sunt încurajate să își promoveze cele mai bune activități, participând la competiția națională Școala Altfel.
Metodologia de desfășurare a competiției, la nivel județean, este prevăzută în OMENCS nr. 5034/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național “Școala altfel”.

Fiecare unitate de învățământ care dorește să participe la competiție va încarca dosarul activității propuse pentru competiție pe website-ul inspectoratului școlar.

Inspectoratul școlar va selecta, pentru etapa națională, câte o singură activitate pentru fiecare din următoarele domenii educative: cultural, artistic, tehnic, — științific, sportiv, cetățenie democratică și responsabilitate socială, educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, educație ecologică și protecția mediului, abilități de viață (inclusiv educație rutieră, reacții corecte în caz de cutremur/incendiu etc.), consiliere și orientare.
Etapa națională a competiției Școala Altfel este organizată de către Ministerul Educației.
Dosarele activităților selectate, în urma evaluarii realizate la nivel județean, se postează de către inspectoratele școlare pe site-ul ME conform instrucțiunilor, în luna iunie 2023.

Scoala Altfel 2023: Dosarul activităților

A. Fișa activității

 Numele și adresa unității de învățământ aplicante;
» Nivelul/nivelurile de învățământ;
» Numărul elevilor din școală;
» Numărul cadrelor didactice din școală;
» Coordonatorul activității (nume si prenume, functie, date de contact).
1. Titlul activității; :
2. Domeniul în care se încadrează;
3. Scopul activității;
4. Obiectivele educaționale ale activității;
5. Elevii participanți: numărul total de participanți, procent participanți din numărul total de elevi din grupul țintă;
6. Durată și locul desfășurării activității;
7. Descrierea activității. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, menționând elementele de succes ale acesteia (conținut, metode, sarcini de lucru, caracter interdisciplinar, parteneriate etc.);
8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității;
9. Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru;
10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună (maximum pagini): argumente ale cadrelor didactice, ale elevilor, ale parinților.

B. Atașați cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor /parinților referitoare la activitatea propusă.

C. Atașați “dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.)

Criterii de evaluare: activități Scoala Altfel 2023

* Coerență – scop și obiective – rezultate;
* Caracterul interdisciplinar al activității;
* Abordare inovativă;
* Creativitate și originalitate (evitarea dimensiunii formale a activității desfășurate, produse originale ale activității, conținut interesant și stimulativ etc.);
* Gradul de implicare al elevilor (inițiativa elevilor, organizare, implementare, evaluare)
* Sustenabilitate;
* Contribuție la creșterea motivației școlare, generarea unor schimbări atitudinale, formarea/ dezvoltarea culturii organizaționale etc.
La stabilirea punctajului final al fiecărei activități, ponderea notei date de comisia de evaluare desemnate de ME va reprezenta 80%, iar votul publicului 20%.
Evaluarea proiectelor, la nivel national, se va realiza in luna iunie 2023

un comentariu

  1. […] Programul național Școala Altfel 2023 se desfășoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, pentru cinci zile consecutive lucratoare, a căror planificare rămâne la decizia unitaților de învățământ. Într-o notă trimisă de către Inspectoratul Școlar Județean Brasov se arată că unitațile de învțământ sunt… Cititi mai multe aici: Scoala Altfel 2023. Domeniile educative pentru competitia nationala „Scoala Altfel” […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here