Rata de promovare la Definitivat, 76,97%, în creştere faţă de 2022

2
ocuparea-ocupare-naționale-Educatie-examen-definitivare

Rata de promovare înregistrată la examenul naţional pentru definitivare în învăţământ, înainte de contestaţii, este de 76,97%, în creştere faţă de 2022, iar 117 candidaţi au promovat cu media 10, a anunţat, marţi, Ministerul Educaţiei.

Rezultatele candidaţilor la proba scrisă de la Definitivat au fost publicate marţi pe site-ul dedicat, dar şi în centrele de examen.

”Rata de promovare din sesiunea 2023 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrată în urma desfăşurării probei scrise din cadrul examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, este 76,97%, în creştere cu peste 6% faţă de anul anterior (70,80%) şi cu aproape 4% faţă de anul 2021 (72,90%)”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Au fost declaraţi promovaţi, înainte de înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă, 5.905 de candidaţi cu medii între 8 şi 10.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obţină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puţin 8 pentru promovarea examenului.

Proba scrisă a fost susţinută în 42 de centre de examen la 105 discipline, iar lucrările au fost evaluate în şapte centre organizate la nivel naţional.

vezi și Definitivat 2022:  rata finală de promovare / 137 de candidaţi au luat 10

Dintre cei 8.485 candidaţi cu drept de participare, au fost prezenţi la proba scrisă 8.008 (94,38%), care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologia de examen: au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an; deţin pentru anul şcolar în curs calificativul „Bine” sau „Foarte bine”; au avut minimum 8 media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Dintre aceştia, 330 de candidaţi s-au retras, iar patru au fost eliminaţi pentru fraudă. Două lucrări au fost anulate în centrele de evaluare, conform prevederilor metodologice.

Din totalul celor 7.672 de candidaţi cu lucrări evaluate, 4.029 au obţinut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceştia, 131 de candidaţi au fost notaţi cu 10, iar 421 de candidaţi au primit note între 9,50 şi 9,99.

Cu note sub 5 au fost evaluate lucrările a 394 de candidaţi.

Conform calendarului aprobat, contestaţiile se depun la centrele de examen, marţi, până la ora 20,00, şi miercuri, 26 iulie, până la ora 12,00.

Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în data de 1 august.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

2 comentarii

  1. […] Rata de promovare înregistrată la examenul naţional pentru definitivare în învăţământ, înainte de contestaţii, este de 76,97%, în creştere faţă de 2022, iar 117 candidaţi au promovat cu media 10, a anunţat, marţi, Ministerul Educaţiei. Rezultatele candidaţilor la proba scrisă de la Definitivat au fost… Cititi mai multe aici: Rata de promovare la Definitivat, 76,97%, în creştere faţă de 2022 […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here