Cum se echivalează probele de competențe la BAC 2023

2

Metodologia pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, pentru examenul de Bacalaureat 2023, a fost publicată de Ministerul Educației. Vă reamintim, Ligia Deca a luat decizia ca probele de competențe de la Bacalaureat 2023 să fie echivalate cu mediile din liceu, pe fondul grevei profesorilor.

Documentul, publicat deja in Monitorul Oficial, cuprinde procedura prin care profesorii vor transforma mediile elevilor de liceu, la discipline precum Limba română, Limba străină sau Tehnologia Informației și a Comunicării (TIC), în niveluri de competență.
Conform modificărilor aduse prin Ordinul nr. 4.439/12.06.2023, profesorii au putut încheia mediile tuturor elevilor până la finalul anului școlar.

Echivalare competențe Bac 2023

Art. 3. — (1) Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește în urma echivalării cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la disciplina limba și literatura romană/limba și literatura maternă.
(2) Prin recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba și literatura română/limba și literatura maternă, în clasele IX—XII, candidaților la examenul național de bacalaureat 2023 li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/în limba maternă:
— nivelul „utilizator mediu” pentru media cuprinsă între 5 și 6,99;
— nivelul „utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
— nivelul „utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.
Art. 4. — (1) Nivelul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională din cadrul probei C la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește prin echivalarea nivelului de competență lingvistică cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de candidat pe parcursul învățământului liceal, la limba modernă de circulație internațională aleasă pentru susținerea probei.
(5) Nivelul unic de competență se identifică în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi.
(6) Nivelul unic de competenta se acorda conform următoarei grile:
— calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
— calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
— calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
— calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.
Art. 5. — (1) Candidații la examenul național de bacalaureat 2023 care au promovat, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal — proba C din cadrul examenului de bacalaureat, conform Ordinului ministrului educației nr. 5.242/2022 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat — 2023, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. — (1) Nivelul de competență digitală din cadrul probei D la examenul național de bacalaureat 2023 se stabilește calculand un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina Tehnologia informației și a comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a.
(2) Nivelul de competență digitală se acordă conform următoarei grile:
— nivelul „utilizator începător” pentru media cuprinsă între 5 și 5,99;
— nivelul „utilizator de nivel mediu” pentru media cuprinsă între 6 și 6,99;
— nivelul „utilizator avansat” pentru media cuprinsă între 7 și 8,49;
— nivelul „utilizator experimentat” pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.
(3) In certificatul de atestare a competentelor digitale este înscris nivelul de competență digitală, iar la rubrica „punctaj” este specificată media aritmetică pe baza căreia a fost acordat nivelul de competență.
Art. 11. — Comisiile de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale au următoarea componentă:
a) președinte: director sau director adjunct al unității de învățământ preuniversitar;
b) secretar: cadru didactic cu abilități de operare pe calculator;
c) membri: 2—4 profesori evaluatori pentru fiecare specialitate și 1—2 secretari ai unității de învățământ.
Citește mai multe detalii despre subiect pe: portainvatamant.ro

2 comentarii

  1. […] Metodologia pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, pentru examenul de Bacalaureat 2023, a fost publicată de Ministerul Educației. Vă reamintim, Ligia Deca a luat decizia ca probele de competențe de la Bacalaureat 2023 să fie echivalate… Cititi mai multe aici: Cum se echivalează probele de competențe la BAC 2023 […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here