Voi fi școlar isteț

0

În învăţământul preșcolar competenţa fundamentală a Domeniului Limbă şi Comunicare este dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale, iar îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor şi formarea unui vocabular bogat şi nuanţat sunt priorităţile oricărei educatoare, am considerat necesar să desfășor acest proiect pentru a putea pregăti preșcolarii să se integreze mult mai bine și ușor în clasa pregǎtitoare, la școală.

Citește și Joc de copil

Cunoaştem cu toții cǎ vârstei preşcolare ȋi este specific mai mult monologul, dialogul şi comunicarea fiind sǎracǎ şi ȋnceatǎ, ca volum.

Foarte mulți copii au şi o timiditate, care ȋi face sǎ nu- şi comunice dorințele, sentimentele.

Prin repovestiri şi interpretǎri de personaje, ei ȋşi ȋnving emoțiile şi ȋncep sǎ dialogheze cu colegii, dar şi cu adulții.

De multe ori ȋmprumutǎ din comportamentele personajelor. Rolul nostru este sǎ- i cǎlǎuzim spre personajele pozitive, demne de exemplu pentru copii.

Urmǎrim educarea limbajului şi comunicǎrii, prin toate activitǎțile desfǎşurate ȋn grǎdinițǎ, dar activitǎțile specifice DLC au cel mai important rol atât calitativ, cât şi cantitativ.

Temele desfǎşurate la grupǎ ȋn cadrul activitǎților integrate duc la progresul ȋn comunicare al copiilor. Dar ȋn oricare moment al zilei putem activa şi ȋmbogǎți vocabularul copiilor.

Cu mult succes, contribuie la educarea limbajului şi comunicǎrii şi activitǎțile opționale, cât şi Proiectele Educaționale.

Prin desfǎşurarea Proiectului Educațional Local „Voi fi şcolar isteţ” mi- am propus ca prin tot ceea ce derulǎm sǎ dezvoltǎm capacitatea de audiere şi receptare a unui text literar; formarea şi dezvoltarea capacităţii de reproduce a conţinutului unui text audiat ajutați de imagini; dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, cât şi dezvoltarea interesului pentru poezii, povestiri, poveşti, basme, atât din literatura românǎ, cât şi din cea universalǎ.

Pe timpul derularii proiectului, cei 27 de preşcolari din grupa mare „Piticii”, care au fost ținta acestui Proiect Educațional şi- au format abilitǎțile: de a asculta cu atenţie un text dramatizat cu ajutorul pǎpuşilor sau povestit, atât de un adult, cât şi de colegii şcolari; de a înţelege conţinutul unui text audiat; de a aprecia comportamentul personajelor; de a reda povestea ajutându-se de imagini; de a stabili acțiunile personajelor ce pot fi luate ca model de urmat şi care pot fi dezaprobate; de a schimba finalul unor poveşti cu sfârşit tragic.

In desfășurarea jocurilor didactice și de rol s-a observat cǎ preşcolarii evitau interpretarea personajelor ce aveau trǎsǎturi de comportament negative, specificând cǎ ei nu vor sǎ se comporte „urât”.

Ȋn cadrul activitǎților desfǎşurate ca: povestirea şi repovestirea textelor în proză, dramatizări, jocuri didactice şi de rol, memorarea şi recitarea versurilor, exerciţii de reprezentarea, şi motivarea, prin desen a unei secvenţe din poveste, cu fiecare activitate desfǎşuratǎ, copiii deveneau mai comunicativi, solicitau sǎ rǎspundǎ, sǎ repovesteascǎ, audiind poveştile, basmele, memorând poeziile, am urmǎrit să le inoculez dorinţa de a comunica mai mult.

Pentru amuzament, copiii au colorat scene din poveştile preferate, au realizat mǎşti ale personajelor ȋndrǎgite, acestea constituind, în acelaşi timp, şi un suport de discuţii pe marginea subiectului, caracterizarea acțiunilor acestor personaje.

Programa întocmită ȋn cadrul Proiectului a permis identificarea ariei de cunoaştere a preşcolarului de grupa mare şi, pe parcursul derulării activităţilor didactice, să ating obiectivele pe care mi le-am propus.

Conţinuturile stabilite au fost bine alese ȋn conformitate cu nivelul de vârstǎ al copiilor, dar şi cu particularitǎțile individuale: familiarizarea cu biblioteca şcolii, dar şi cu biblioteca din grǎdinița noastrǎ; texte în proză şi versuri din literatura română şi universală; texte în proză şi versuri despre vieţuitoare, copii şi copilărie, familie.

Nu au lipsit textele din înţelepciunea populară: povestiri populare, proverbe, zicători, ghicitori.

In cadrul Proiectului au participat şi copiii cu CES, ȋn funcție de nivelul de ȋnțelegere a temei desfǎşurate.

Parteneri educaționali ȋn derularea cu succes a proiectului ne- au fost: CJARE Prahova – consilierul şcolar şi logopedul, Editura INFO „Cuvântul” Ploieşti, Școala „Rareş- Vodǎ” Ploieşti, Școala „George Coşbuc” Ploieşti, Trupa de Pǎpuşi „TRILBY” Ploieşti.

Formele de evaluare au fost de real folos, atât cele inițiale, cât şi cele formative şi sumative.

Evaluarea iniţială s-a desfăşurat în primele două sǎptǎmâni pentru a putea identifica modul de exprimare a copiilor, dar şi bagajul de cunoştinţe literare pe care îl au preşcolarii la ȋnceputul anului şcolar.

Evaluarea formativă s-a desfăşurat sub formă, preponderent orală pe parcursul derulării fiecărei activitǎți.

Evaluarea sumativă a avut loc periodic la sfârşitul unui conținut, dar şi la finalul Proiectului şi a îmbrăcat forme atractive (jocuri, concursuri, dramatizări, repovestiri, carnavalul mǎştilor).

Instrumente de evaluare folosite au fost: examinarea orală, observarea sistematică a comportamentului preşcolarilor, jocul didactic, dramatizări, joc de rol, concursuri, programe artistice, portofoliu, colecţie de cărţi ilustrate realizate de copii ȋn parteneriat cu pǎrinții, cǎrți scrise ȋmpreunǎ cu şcolarii, expoziție de desene şi mǎşti.

Proiectul şi-a atins obiectivele şi a fost apreciat, nu numai de copii, ci şi foarte mult de pǎrinții/ bunicii lor, care ne-au fost mereu alǎturi la activitǎțile Proiectului.

Unii pǎrinți au venit şi au spus basme/poveşti copiilor, i-au ȋnsoțit la şcoalǎ, au realizat lucrǎri – mǎşti, carte ilustratǎ, costum – ȋmpreunǎ cu copiii.

Finalul proiectului a constat ȋntr- o serbare, fiecare copil interpretând un personaj, ceea ce a ȋncântat pe toți: actori şi spectatori.

Diplomele obținute la finalul desfǎşurǎrii Proiectului Educațional au ȋncununat activitatea fiecǎrui preşcolar.

In chestionarele aplicate pǎrinților având ca scop evaluarea efectelor Proiectului ȋn educarea limbajului propriilor copii, aceştia au apreciat evoluția exprimǎrii copiilor şi au propus derularea Proiectului şi ȋn anul urmǎtor, sugerând chiar teme ce vor sǎ fie desfǎşurate ȋn parteneriat cu dânşii.

Scris de profesor Georgeta Panait, Grǎdinița „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil”, Ploieşti

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here