Universitatea Bucureşti are trei scenarii pentru desfășurarea cursurilor în anul universitar 2020 – 2021

2
universităților-universități-Universitatea-București-ordonanta-cod-pen-politica-anti-romaneasca

Derularea activităţilor academice în sistemele „faţă în faţă”, „blended” şi online sunt cele trei scenarii de lucru pentru desfăşurarea activităţilor în anul universitar 2020 – 2021 la Universitatea Bucureşti.

Acestea au fost propuse de Consiliul de Administraţie al UB, urmând ca decizia să fie luată după consultări cu reprezentanţii comunităţii academice, se arată într-un comunicat.

Primul scenariu – sistemul „faţă în faţă” presupune dotarea sălilor cu mijloacele specifice de dezinfecţie / sterilizare, introducerea unor secvenţe fizice de triaj sanitar pentru studenţi şi cadre didactice, planificarea accesului în spaţiile de învăţământ pe formaţiuni de studii adecvate capacităţii sălilor şi susţinerea simultană a unor activităţi educaţionale în mai multe săli şi amenajarea spaţiilor educaţionale în conformitate cu standardele sanitare / de distanţare prevăzute în legislaţia conformă.

Al doilea scenariu – sistem ”blended” – implică, în plus faţă de primul, implementarea unei perioade (1-2 săptămâni) de „inducţie” destinată studenţilor de anul I; adaptarea curriculară la derularea activităţilor educaţionale în sistem hibrid; alternarea activităţilor educaţionale faţă în faţă şi online pe parcursul întregului semestru, în funcţie de specificul fiecărei activităţi şi de resursele disponibile, prin împărţirea pe tipuri de activităţi; alternarea activităţilor educaţionale faţă în faţă şi online pe parcursul întregului semestru, în funcţie de specificul fiecărei activităţi şi de resursele disponibile, prin împărţirea pe perioade de timp (de exemplu: o parte din semestru, activităţile educaţionale se susţin online, iar cealaltă parte se susţin faţă în faţă); alternarea activităţilor educaţionale faţă în faţă şi online pe parcursul întregului semestru, în funcţie de specificul fiecărei activităţi şi de resursele disponibile, prin împărţirea pe sub-formaţiuni de studii (de exemplu: într-o perioadă de timp, o parte dintre studenţi desfăşoară activităţi faţă în faţă, iar cealaltă desfăşoară activităţi online, urmând să se facă rocada).

Pentru sistemul „blended” este necesară dotarea spaţiilor educaţionale (a sălilor de curs şi a celor de seminar) cu mijloace multimedia, pentru a putea stabili conexiunea sincron cu studenţii conectaţi online, pregătirea şi administrarea resurselor tehnologice de susţinere a activităţilor online.

Scenariul al treilea, în sistem online, presupune adaptarea curriculară la modalităţile de desfăşurare a activităţilor online, pregătirea şi administrarea resurselor tehnologice de susţinere a activităţilor în acest mod; pregătirea cadrelor didactice pentru susţinerea activităţilor online; sprijinirea studenţilor provenind din grupuri vulnerabile pentru participarea la aceste activităţi.

Premiul Wittgenstein, atribuit matematicianului român Adrian Constantin

Adaptarea curriculară se va face prin maximizarea interacţiunii faţă în faţă, în funcţie de situaţia pandemică, găsirea celui mai bun compromis între necesitatea prezenţei fizice impuse de specificul fiecărei activităţi educaţionale, disponibilitatea spaţiilor de învăţământ şi de cazare din UB şi gestionarea timpului de lucru al profesorilor şi studenţilor UB.

Potrivit sursei citate, fişele de disciplină vor fi adaptate la un sistem hibrid de predare – învăţare – evaluare (de tip „blended”), bazat pe scenarii flexibile, iar evaluarea periodică, pe parcursul semestrului, în diverse forme, preponderent online, va fi utilizată cât mai mult posibil, urmând ca examenele finale să fie online sau faţă în faţă, cu respectarea unor criterii bine definite de integritate academică.

Asigurarea resurselor educaţionale necesare desfăşurării activităţilor în sistem online sau hibrid presupune utilizarea unei platforme unice de e-learning în fiecare facultate, care va fi folosită de toate cadrele didactice pentru publicarea informaţiilor, materialelor didactice şi pentru susţinerea evaluărilor online pe parcursul semestrului aferente fiecărei discipline.

De asemenea, este necesară utilizarea unei platforme de bibliotecă virtuală pentru publicarea online, în sistem închis şi în regim read-only, a materialelor bibliografice obligatorii prevăzute de fişa disciplinei; centralizarea orarelor; dotarea, în limita fondurilor disponibile, a sălilor de curs şi/sau a unor studiouri de transmisie în direct şi înregistrare audio-video, pentru susţinerea în sistem online sau mixt a activităţilor educaţionale; prioritizarea resurselor umane, a spaţiilor de învăţământ şi a celor de cazare pentru asigurarea, dacă este posibil, a desfăşurării activităţilor educaţionale într-o cât mai mare măsură faţă în faţă pentru studenţii înmatriculaţi în anul I la programele de studii de licenţă.

„În luarea deciziei cu privire la scenariile adoptate, se vor lua în calcul următoarele criterii: riscul de apariţie şi de răspândire a infectării în fiecare clădire a UB/ facultate; riscul calculat pentru profesori/studenţi: persoanele aflate în grupuri vulnerabile, cu risc major vor putea alege să rămână în sistem online şi în cazul scenariului hibrid; măsuri stricte de distanţare în sălile de curs, calculându-se procentul de studenţi care pot veni la curs/seminar pentru fiecare activitate; asigurarea unor circuite unidirecţionale în spaţiile facultăţilor. Scenariile şi măsurile (…) vor fi dezbătute în consiliile facultăţilor, urmând ca, la nivelul Universităţii din Bucureşti, să se decidă asupra celor mai bune variante şi asupra contextelor în care se va face tranziţia de la un scenariu sau altul, în funcţie de evoluţia situaţiei”, se mai arată în comunicatul UB.

2 comentarii

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here