Transferul elevilor la o altă școală sau altă clasă: Este posibil și în timpul anului școlar?

1

Elevii au dreptul sa se transfere de la o școală la alta, fie ea din învățământul de stat sau din învățământul particular, iar procedura de transfer este reglementata prin Regulamentul-cadru de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicita transferul si cu un aviz consultativ al unității de învățământ de la care se face transferul.

Transferurile in care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se efectuează, de regula, in perioada vacantelor școlare. Prin excepție, transferurile de la nivelurile antepreșcolar si preșcolar se pot face oricând in timpul anului școlar, ținând cont de interesul superior al copilului.

Procedura ​transfer elevi

Transferul elevilor in timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:

a)  la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv intr-un alt sector al municipiului Bucuresti;
b)  in cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;
c)  de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
d)  la/de la învățământul de arta, sportiv si militar;
e)  de la clasele cu program de predare intensiva a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
f)  in alte situații excepționale, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.
In cazul elevilor transferați în timpul anului școlar, aceștia preiau disciplinele opționale ale clasei în care se transfera (Articolul 123, alin.5)

Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele perioade:
a) de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, de regula în vacanțele școlare; în aceleași perioade se efectuează și transferul la/de la învățământul profesional și tehnic și de la/la învățământul dual la învățământul liceal tehnologic. Transferurile în cursul anului școlar se pot aproba în mod excepțional în cazurile precizate la alin. (4);
b) de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de vară.

Vezi mai multe detalii despre: Transferul elevilor, in Regulament-cadru, pe portalinvățământ.ro

Model cerere transfer elevi

Sursa: portalînvățământ.ro

un comentariu

  1. […] Elevii au dreptul sa se transfere de la o școală la alta, fie ea din învățământul de stat sau din învățământul particular, iar procedura de transfer este reglementata prin Regulamentul-cadru de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Transferul elevilor se face cu… Cititi mai multe aici: Transferul elevilor la o altă școală sau altă clasă: Este posibil și în timpul anului școlar… […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here