Ministerul Educaţiei gândește o strategie națională pentru ”Susţinerea Părinţilor”

0
tema-parinti

Ministerul Educaţiei a lansat joi în consultare publică Strategia Naţională pentru Susţinerea Părinţilor 2024 – 2030, care îşi propune dezvoltarea şi implementarea unor măsuri de susţinere parentală, ”accesibile şi integrate”.

Obiectivul general al Strategiei naţionale pentru susţinerea părinţilor este informarea, consilierea, asistenţa şi sprijinul material al părinţilor în vederea asigurării celor mai bune condiţii pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor.

„Dezvoltarea unei asemenea strategii este utilă pentru a veni în întâmpinarea nevoilor acelor familii care întâlnesc dificultăţi în exercitarea rolului lor parental. Părinţii, ca primi educatori ai copiilor, au dreptul şi datoria de a le pune bazele intelectuale şi emoţionale şi de a le dezvolta sistemul de valori şi atitudini, cu atât mai mult cu cât viitorul unui copil este puternic condiţionat de perioada copilăriei timpurii. (…)

Vezi și Sondaj: Elevii vor școală pe module, părinții vor semestre

Prin această strategie, ne propunem să întărim demnitatea fiecărui părinte, să recunoaştem şi să valorizăm aportul său unic în viaţa copilului şi în comunitate, consolidând rolul părinţilor, respectând cu empatie nevoile şi experienţele individuale, într-un cadru care să stimuleze creşterea armonioasă a copiilor”, afirmă reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Obiectivele specifice ale prezentei strategii sunt subsecvente obiectivului general:

* dezvoltarea unor abordări complementare, educaţionale, de sănătate şi sociale, pentru sprijinirea părinţilor şi elaborarea cadrului legislativ – normativ necesar corelării eforturilor de susţinere parentală;
* Constituirea infrastructurii necesare susţinerii parentale;
* Asigurarea resursei umane calificate care realizează informarea, consilierea, asistenţa şi suportul părinţilor;
* Dezvoltarea serviciilor de susţinere parentală accesibile şi integrate.

Având drept scop creşterea capacităţii părinţilor sau a persoanelor care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia, prezenta Strategie stabileşte priorităţile, obiectivele, direcţiile de acţiune, rezultatele aşteptate, precum şi indicatorii, instituţiile responsabile şi implicaţiile bugetare şi legislative pentru susţinerea parentală. Acestea sunt formulate prin raportarea la un set de principii şi valori asociate, care favorizează încrederea părinţilor în competenţele/ abilităţile/ cunoştinţele lor, fără a impune norme de tip şablon pentru a fi „bun” părinte, se arată în document.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here