Liga Studenților se opune iniţiativelor de echivalare a Bacalaureatului cu media anilor de liceu

1
liga-tsudentilor-se-opune

Liga Studenților (LS IAȘI) se opune complet inițiativelor de echivalare a examenului de Bacalaureat cu media anilor de liceu și propune soluții pentru menținerea calității actului educațional.

 

În comunicatul de presă emis de Liga Studenților din Iași, aceștia vin cu propuneri către Ministerul Educației, pentru salvarea anului universitar.

„Liga Studenților (LS IAȘI) propune Ministerului Educației Naționale (MEN), Consiliului Național al Rectorilor (CNR) și universităților românești o serie de măsuri punctuale, în urma unei consultări realizate cu studenţii și cadrele didactice la nivelul universităţilor ieşene, în vederea decongestionării activității didactice și de cercetare, suspendate pe fondul stării de urgență. Pe viitor, Liga solicită MEN și CNR să se consulte cu toți actorii interesați, nu doar cu cei „agreați”, studenții considerând măsurile și propunerile Ministerului în materie de învățământ superior drept „slabe” și „dezamăgitoare”.”

Organizația studențească identifică două probleme majore în activitatea didactică online:
  •  cadrele didactice care refuză să susțină cursuri și seminarii on-line, îndemnând studenții, în mod iresponsabil, să considere această perioadă drept una de „vacanță”. Studenților li se inspiră astfel sentimentul puternic că „fac facultate degeaba” sau că „plătesc taxe degeaba”.
  • studenții care fie nu au acces la tehnologie (laptop, tabletă, smartphone etc.) sau nu au o conexiune stabilă la internet, fie sunt angrenați în activități agricole și gospodărești în mediul rural și nu pot fi prezenți la activitățile didactice on-line și sunt lipsiți de acces la acestea prin susținerea lor de către profesori printr-o aplicație sau printr-un serviciu care nu permite înregistrarea și publicarea lor ulterioară. De asemenea, trebuie înțeles că pentru unii studenți mediul „de acasă” poate fi unul stresant și total neprielnic pentru continuarea procesului educațional.
Astfel, dintre propunerile studenților enumerăm:
  • înregistrarea și publicarea cursurilor, seminarelor şi laboratoarelor pe platforme on-line, fie cu acces deschis (public), fie cu acces limitat, doar pentru studenţii care le urmează;
  • Eliminarea obligativităţii prezenţei studenţilor la activităţile didactice on-line, având în vedere lipsa de acces la tehnologie;
  • Referatele să fie bazate exclusiv pe surse disponibile on-line, articole științifice din baze de date cu acces liber sau pe surse oferite de către cadrele didactice;
  • introducerea unor sisteme de evaluare a cadrelor didactice de către studenți;
  • eliminarea probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate (care, de obicei, constă într-un test tip grilă sau o evaluare orală cu subiecte pe bilete prin tragere la sorţi) și menținerea probei de prezentare și susținere a lucrării de licență / proiectului de diplomă
  • Amânarea examenelor de intrare în profesie, cu cel puțin două săptămâni, de către autorităţile competente și adaptarea programei de examinare.

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here