Câți elevi sunt înscriși la ora de religie în anul școlar 2022-2023

1

Aproximativ 2 milioane de elevi participă la orele de Religie, în anul școlar 2022-2023, potrivit unor cifre oficiale obținute de Scoala9.ro de la Ministerul Educatiei, scrie portalînvățământ.ro

Ora de Religie este parte a trunchiului comun potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011. Înscrierea pentru ora de religie se face o singură dată, prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

Obligativitatea orei de Religie a fost mult discutată în ultimii ani, scrie școala9.ro. Înainte de 2015, părinții care nu doreau participarea copiilor lor la orele de Religie depuneau o cerere în acest sens la conducerea școlii. În prezent, procedura este inversată. Actuala legislație prevede ca parintii care vor ora de Religie în orarul copiilor lor să facă o solicitare către conducerea școlii la începutul fiecărui ciclu de învățământ. 

Conform datelor oficiale de la Ministerul Educației, în anul școlar 2022-2023, frecventează ora de Religie 2,14 milioane de elevi din totalul de 2,9 milioane. Asta înseamnă că în jur de 73% dintre părinți au ales pentru copiii lor aceasta ora. O scădere de 15% fata de situația de acum șapte ani.

Ce prevede Legea Educației cu privire la orele de Religie in scoli

ART. 18

(1) Planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional includ religia ca disciplina școlară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparținând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituțional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii. 

(2) Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea acestei opțiuni se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situația școlară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.

(3) Disciplina Religie poate fi predată numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezenței legi și abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și cultele religioase recunoscute oficial de stat.

Retragerea elevului de la ora de Religie

Cererea de înscriere la ora de Religie este valabilă pe toată perioada de școlarizare în învățământul preuniversitar sau până la schimbarea opțiunii. În situația în care părinții, respectiv elevul major decid, în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecventa ora de religie, situația școlară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.

În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.

Ce se întâmpla cu elevii care NU sunt înscriși la ora de Religie

În cazul elevilor care nu solicită frecventarea orei de Religie sau cărora nu li s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină, unitățile de învățământ stabilesc prin propriul regulament de organizare și funcționare activitățile pe care aceștia le pot desfășura, spațiile în care se desfășoară activitățile, precum și responsabilitățile privind asigurarea supravegherii și siguranței elevilor, în perioada în care ceilalți elevi ai clasei participă la ora de Religie.

Elevii cărora nu li se pot asigura condițiile pentru frecventarea orelor de religie, conform confesiunii proprii, pot solicita sa participe, în calitate de audienți, la orele de religie organizate de unitatea de învățământ pentru elevii aparținând altor culte. Participarea se aprobă de către conducerea unității de învățământ, la solicitarea scrisă a părinților, respectiv la solicitarea elevilor majori. Elevii care participa ca audienți nu vor fi evaluați, iar situația școlară a acestora se încheie fără disciplina Religie.

Elevilor care nu frecventează ora de religie li se vor asigura activități educaționale alternative în cadrul unității de învățământ, stabilite prin hotararea consiliului de administrație.

un comentariu

  1. […] Aproximativ 2 milioane de elevi participă la orele de Religie, în anul școlar 2022-2023, potrivit unor cifre oficiale obținute de Scoala9.ro de la Ministerul Educatiei, scrie portalînvățământ.ro Ora de Religie este parte a trunchiului comun potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educației naționale nr.… Cititi mai multe aici: Câți elevi sunt înscriși la ora de religie în anul școlar 2022-2023 […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here