Calendarul de evaluare externă pentru școli și grădinițe de către ARACIP, a fost publicat în Monitorul Oficial

1

Calendarul și procedura de evaluare externă pentru școlile și grădinițele de stat și private au fost publicate în Monitorul Oficial. Cererile depuse de unitățile de învățământ până la data de 6 iunie 2022 vor fi soluționate în perioada 9-10 iunie, la solicitarea acestora, conform documentului. Vezi mai jos calendarul complet.

Pentru școlile care nu au depus la timp cererea de evaluare ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), ordinul menționat permite prelungirea perioadelor de depunere.

De menționat este rapiditatea de soluționare a cererilor depuse până la data de 6 iunie 2022. Aceste cereri vor fi soluționate în zilele de 9 și 10 iunie 2022.

Procedura se aplică pentru școlile și grădinițele de stat și particulare care nu au fost supuse evaluării externe periodice/evaluării externe pentru acreditare în termenele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005.

Ce înseamnă acestă procedură

Instituțiile de învățământ acreditate se supun din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP. Pe de altă parte, cele autorizate care solicită acreditarea trebuie să depună cererea în termen de 2 ani de la data absolvirii primei promoții.

Articolul 33 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 75/2005 stabilește că „furnizorul de educație și programele de studii acreditate ale acestuia se supun din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o alta agenție autohtonă ori internațională, pe baza de contract”.

Iată ce mai prevede OUG 75/2005 în privința termenelor de depunere a cererilor de evaluare, la articolul 31:

c) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării este de 2 ani de la data absolvirii primei promoții, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

c^1) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării unui nivel de învățământ sau a unei specializări/calificări, program de studii, în învățământul preuniversitar, este de maximum 3 ani de la data absolvirii complete a unui nivel de învățământ de către prima promoție, sub sancțiunea școlarizării în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere. Nivelul preșcolar are o durată de 3 ani;”

Cererile depuse în perioada 7.06 – 5.09.2022 vor fi evaluate până pe 31 decembrie 2022, după cum se arată în calendar.

Calendarul de evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică:

  1. Cererile depuse de unitățile de învățământ/organizațiile furnizoare de educație până la data de 6.06.2022 vor fi soluționate în perioada 9—10 iunie 2022, la solicitarea acestora.
  2. Cererile depuse de unitățile de învățământ/organizațiile furnizoare de educație începând cu data de 7.06.2022 până la data de 5.09.2022 vor fi evaluate în perioada 7.09.2022—31.12.2022.
  3. Cererile depuse de unitățile de învățământ/organizațiile furnizoare de educație începând cu 6.09.2022 până la 31.12.2022 vor fi evaluate în perioada 2.01.2023—31.03.2023.
  4. Cererile depuse de unitățile de învățământ/organizațiile furnizoare de educație în perioada 2.01.2023—31.03.2023 vor fie evaluate în perioada 1.04.2023—31.05.2023.
  5. Cererile depuse de unitățile de învățământ/organizațiile furnizoare de educație în perioada 1.04.2023—2.06.2023 vor fi evaluate cel mai târziu cu o săptămână înainte de finalizarea cursurilor, în funcție de nivel/profil/specializare/calificare.

Școlile și grădinițele care nu au fost supuse evaluării ARACIP în termenele prevăzute, adică din 5 în 5 ani pentru școlile acreditate și în termen de 2 ani de la data absolvirii primei promoții în vederea acreditării, „au obligația să depună cerere letrică la sediul ARACIP și în format electronic pe platforma https://calitate.aracip.eu, în vederea evaluării externe pentru acreditare/pentru evaluare periodică”, după cum se arată în procedură.

De punctat este că „începând cu anul școlar 2024—2025, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București nu vor/va mai repartiza/aviza plan de școlarizare pentru clasele de început de ciclu unităților de învățământ de stat și particular care nu au solicitat Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar derularea procesului de evaluare externă, conform calendarului.”

Din anul școlar 2023-2023, pentru școlile și grădinițele autorizate care nu au solicitat derularea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării, se va emite ordinul de ridicare a autorizării de funcționare provizorie, prevede articolul 5 din procedura amintită.

Ce înseamnă acreditarea unei școli/grădinițe?

Standardul de acreditare reprezintă cerinţele minime obligatorii, pentru existenţa şi funcţionarea oricărei unităţi de învăţământ, aşa cum sunt ele definite de legislaţia în vigoare. Aceste condiţii vizează, pe lângă existenţa tuturor cerinţelor îndeplinite la autorizare, şi funcţionarea, conform reglementărilor legale în vigoare, a unităţii de învăţământ, precum şi obţinerea rezultatelor scontate în urma furnizării serviciilor de educaţie.

Acreditarea se acordă în condiţiile în care toate cerinţele standardelor de autorizare şi de acreditare sunt îndeplinite. Nivelul calităţii definit prin standardele de acreditare este „satisfăcător“, prevede HG 994/2020.

Acreditarea înseamnă bani – unitatea de învățământ primește costul standard per elev, în acest caz per preșcolar. Pentru anul în curs, tariful pentru acreditare este de 19.194 lei (3 salarii de bază, conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru funcția de profesor, cu grad didactic I și cu vechime peste 40 de ani în învățământul preuniversitar de stat). Mai multe detalii aici.

Ce prevede legea în domeniul acreditării:

Articolul 22, alineatul 3 din Legea Educației: „Unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale se înființează prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza acreditării unui nivel de învățământ, în condițiile prevăzute de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

Articolul 31 din OUG 75/2005 prevede că:

  • departamentul de acreditare al agenţiei de asigurare a calităţii validează raportul experţilor prin verificarea respectării metodologiei de evaluare externă, iar agenţia propune Ministerului Educaţiei acreditarea sau, după caz, neacreditarea instituţiei solicitante;
  • pentru furnizorii de educaţie de nivel preuniversitar, acreditarea acestora se acorda prin ordin al ministrului educaţiei, pe baza avizului ARACIP;

HG 993/2020 prevede procedura de acreditare și ce înseamnă „avizul ARACIP”.

  • Biroul executiv al ARACIP înaintează Ministerului Educaţiei, spre aprobare, prin ordin, propunerea Consiliului ARACIP de acordare/neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învăţământ/specializare/calificare profesională, după caz.

un comentariu

  1. […] Calendarul și procedura de evaluare externă pentru școlile și grădinițele de stat și private au fost publicate în Monitorul Oficial. Cererile depuse de unitățile de învățământ până la data de 6 iunie 2022 vor fi soluționate în perioada 9-10 iunie, la solicitarea acestora, conform documentului. Vezi… Cititi mai multe aici: Calendarul de evaluare externă pentru școli și grădinițe de către ARACIP, a fost publicat în … […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here