Bonuri valorice de 200 lei/an pentru elevii care își fac ochelari de vedere. Cine se încadrează

1

Copiii din învățământul preuniversitar ar putea primi anual vouchere în valoare de 200 de lei pentru control oftalmologic și achiziționarea de ochelari de vedere. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și se afla în prezent la Camera Deputaților. 

UPDATE: Proiectul de lege reglementează cadrul de acordare a bonurilor de valoare pentru control oftalmologie și achiziționare ochelari de vedere, în condițiile și cu excepțiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Inițiativa legislativă vine în beneficiul tuturor elevilor în stare de vulnerabilitate materială

Inițial, proiectul viza doar elevii din învățământul primar. După modificările din Senat, inițiativa legislativă vine în beneficiul tuturor elevilor în stare de vulnerabilitate materială, din învățământul preuniversitar, astfel:

– elevi încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, care fac parte din familii ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 1.500 de lei.

– elevi care fac parte din familii din care unul dintre membri este încadrat în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, și ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 1.500 de lei.

– elevi care fac parte dintr-o familie cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 1.500 de lei

– elevi care fac parte dintr-o familie monoparentală ale cărei venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 1.500 de lei

– elevi care fac parte din familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

– elevi care beneficiază de măsura plasamentului în condițiile Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Elevii care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Potrivit proiectului, statul finanțează de la bugetul asigurărilor sociale de stat contravaloarea voucherelor pentru control oftalmologic pentru elevii în stare de vulnerabilitate materială din învățământul preuniversitar, printr-un tichet în valoare de 0,4 ISR, anual/copil. Tichetul are scop exclusiv pentru efectuarea controlului oftalmologic și achiziționarea de ochelari de vedere pe baza de rețetă, este netransferabil altor beneficiari, iar școlile sunt cele care decontează serviciul.

Părintele/reprezentantul legal optează pentru acest tichet, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârșitul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii copilului la școala.

Fiecare bon pentru control oftalmologic și achiziționarea de ochelari de vedere, pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost inserat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni, cu respectarea GDPR:

a) numele și adresa emitentului;

b) valoarea nominală a bonului;

c) perioada de valabilitate a utilizării bonului;

d) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui, codului numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze bonul;

e) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât pentru control oftalmologic și achiziționarea de ochelari.

Știrea inițială:

Proiectul de lege reglementează cadrul de acordare, în beneficiul elevilor din învățământul primar, a bonurilor de valoare pentru control oftalmologie și achiziționare ochelari de vedere, în condițiile și cu excepțiile prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit proiectului, „statul finanțează, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), de la Bugetul asigurărilor sociale de stat, contravaloarea voucherelor pentru control oftalmologie pentru elevii din învățământul primar, printr-un tichet în valoare de 0,4 ISR, anual/copil”.

Părinții vor opta pentru bonurile valorice la sfârșitul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii copilului la școală

„Tichetul are scop exclusiv pentru efectuarea controlului oftalmologic și achiziționarea de ochelari de vedere pe bază de rețetă, este netransferabil altor beneficiari, iar școlile sunt cele care decontează serviciul.

Părintele/reprezentantul legal optează pentru acest tichet, în scris, individual pentru fiecare copil, la sfârșitul fiecărui an școlar sau la momentul înscrierii copilului la școală. Valoarea tichetului va fi actualizată și indexată anual, prin hotărâre a Guvernului, cu rata inflației. Bonurile de valoare se acordă elevilor, care au calitate de asigurat conform legii, prin decontarea sumelor aferente din Bugetul asigurărilor sociale de stat”, prevede proiectul.

În vederea asigurării bugetului necesar bonurilor de valoare, vor fi accesate și surse de finanțare externe, fără a se limita la programe europene de finanțare nerambursabilă.

„Bonurile pentru control oftalmologic și achiziționarea de ochelari de vedere sunt bonuri de valoare acordate anual elevilor din invățământul primar, pentru achitarea contravalorii următoarelor bunuri și servicii oftalmologice:

a) control oftalmologie periodic sau la nevoie;

b) achitarea contravalorii ochelarilor de vedere;

c) intervenții medicale sau tratamente oftalmologice”, mai prevede actul normativ.

Bonurile valorice vor fi valabile 12 luni

Bonurile vor fi utilizate de titulari pentru achiziții de la orice operator economic de bunuri sau servicii din domeniu. Ele sunt valabile 12 (douăsprezece) luni de la data emiterii.

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezenței legi, Ministerul Educației, cu avizul Ministerului Sănătății, elaborează Programul național de acordare al bonurilor de valoare pentru control oftalmologie și achiziționarea de ochelari de vedere pentru elevi din învățământul primar și asigura bună implementare a acestuia, începând cu anul calendaristic următor.

Instituțiilor administrației publice locale și judetene pot elabora și implementa, după intrarea în vigoare a prezenței legi, în baza unei hotarari de consiliu local sau consiliu judetean, în concomitent cu Programul național, un Program local sau județean de acordare al bonurilor de valoare pentru control oftalmologie și achiziționarea de ochelari de vedere destinate elevilor din invatamantul primar, pentru elevii din raza de competenta a unității administrativ-teritoriale, mai prevede proiectul.

„Prin prezenta initiativa legislativa încercăm, pe de-o parte, sa educam copiii sa meargă regulat la un control medical și, pe de alta parte, sa oferim acces nediscriminatoriu al elevilor la control de specialitate și la achiziția de ochelari sau alte dispozitive necesare. Propunem ca valoarea voucherelor pentru controlul oftalmologic să fie în jur de 200 de lei pe an, pentru fiecare copil.

Părinții sau aparținătorii legali sa opteze la scoala pentru a putea beneficia de aceste bonuri valorice, iar finanțarea sa vina integral de la bugetul de stat”, a precizat, în expunerea de motive, deputatul PNL Christine Thellemann, inițiator al proiectului.

un comentariu

  1. […] Copiii din învățământul preuniversitar ar putea primi anual vouchere în valoare de 200 de lei pentru control oftalmologic și achiziționarea de ochelari de vedere. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și se afla în prezent la Camera Deputaților.  UPDATE: Proiectul de lege reglementează… Cititi mai multe aici: Bonuri valorice de 200 lei/an pentru elevii care își fac ochelari de vedere. Cine se încadrează […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here