Universităţile tehnice membre ARUT cer mai multă finanțare pentru cercetare

0
Dan_Cascaval_ARUT _tuiasi

Universităţile tehnice membre ale Alianţei Române a Universităţilor Tehnice (ARUT) își exprimă reținerea față de metodele de evaluare și clasificare propuse de Ministerul Educaţiei Naţionale şi cer o finanţare mai mare pentru activitatea de cercetare, scrie Agerpres.

Rectorul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI), Dan Caşcaval, a declarat că la reuniunea ARUT, la care au participat recent cele mai importante universităţi tehnice din România, s-au purtat discuţii privind cercetarea în universităţile tehnice, modul de implementare a noilor standarde ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Discuţiile au vizat şi poziţionarea universităţilor tehnice faţă de criteriile şi metodologiile care ar urma să fie luate în calcul în eventualitatea unei noi clasificări a universităţilor, cum trebuie reglementat învăţământul superior tehnic în perspectiva elaborării noii Legi a Educaţiei Naţionale, dar şi aspecte cu privire la internaţionalizarea Alianţei.

Un reper important în lista subiectelor abordate l-a constituit analiza corespondenţei reale dintre durata şi competenţele pe care le oferă ciclurile universitare de licenţă şi masterat în domeniul ingineresc cu aşteptările mediului economic. În acest sens, s-a luat în discuţie posibilitatea realizării unui modul integrat licenţă şi masterat, similar învăţământului medical şi de arhitectură. Poziţia universităţii noastre a fost aceeaşi ca în discuţiile anterioare: o astfel de decizie nu trebuie să se fundamenteze doar pe un efect imediat, acela al posibilei creşteri a atractivităţii studiilor de masterat, ci şi pe impactul financiar şi social. Nu trebuie să neglijăm faptul că universităţile tehnice sunt poziţionate în regiuni diferite, în care, cu excepţia domeniului IT&C, interesul în domeniile inginereşti variază destul de consistent, cu toate efectele derivate“, a spus Dan Caşcaval.

Potrivit acestuia, la întâlnire au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai ARACIS, unul dintre cele mai importante subiecte abordate fiind corelarea ofertei actuale a învăţământului cu piaţa muncii. Reprezentanţii ARUT invocă “Strategia Naţională pentru Învăţământul Terţiar Românesc 2015 – 2020”, care precizează la articolul 71 că “România are în prezent cea mai mare proporţie de absolvenţi de ştiinţe socio-economice din UE”.

Rectorii şi prorectorii universităţilor membre ale ARUT au luat decizia de a contesta în mod public intenţia Ministerului Educaţiei Naţionale de a realiza o clasificare a universităţilor impunând o entitate privată – U-multirank, ca fiind structura care să ajute la realizarea acestui clasament. Aceştia spun că entitatea respectivă este extrem de controversată, ridică mari semne de întrebare, punctând că unele dintre marile universităţi ale Europei au refuzat să participe în indexările realizate de U-multirank şi că reţeaua europeană de universităţi CAESAR şi-a exprimat public rezerva faţă de această platformă.

“Toate universităţile prezente la întâlnire şi-au exprimat nemulţumirea că modelul de evaluare şi, implicit, clasificare al universităţilor româneşti pe de o parte nu are bază legală, iar pe de altă parte stabileşte criteriile de evaluare şi ponderea acestora după colectarea datelor de la universităţi. Acest mod de considerare a etapelor care trebuie parcurse poate genera o abordare profund subiectivă a evaluării în vederea clasificării. Acest fapt ne îngrijorează cu atât mai mult cu cât în primele cinci locuri din România ale clasamentului SCImago, bazat doar pe rezultatele activităţii de cercetare cuantificabile fără echivoc, sunt plasate patru universităţi tehnice, ierarhie care ne dorim să nu fie alterată de modelul de evaluare propus de Minister”, a completat rectorul TUIASI.

Conform acestuia, Alianţa a solicitat ca toate deciziile care privesc o eventuală reclasificare a universităţilor să fie făcute publice pentru a putea fi dezbătute în întreg mediul academic.

“În rezoluţia de după întâlnirea de la Cluj-Napoca, universităţile membre ale ARUT şi-au exprimat şi temerea faţă de modul în care Ministerul Cercetării şi Inovării doreşte să finanţeze activitatea de cercetare ştiinţifică din universităţi, solicitând o abordare care să ia în calcul şi rolul în cercetarea ştiinţifică românească pe care îl joacă la nivel naţional instituţiile de învăţământ superior. Astfel, universităţile solicită alocarea de fonduri pentru a-şi putea menţine şi dezvolta capacitatea de a contribui la derularea programelor cercetare-dezvoltare şi inovare”, a declarat Dan Caşcaval.

În cadrul aceleiaşi întâlniri, universităţile au luat decizia de a realiza o serie de programe comune pentru a atrage studenţi din alte ţări, prin promovarea în străinătate a programelor proprii de studii în domeniul ştiinţelor inginereşti.

“Următoarea întâlnire ARUT va avea loc în luna iulie la TUIASI şi va fi dedicată concretizării modalităţilor de colaborare inter-universitară în cadrul alianţei, ocazie cu care suntem decişi cu toţii să depăşim stadiul de intenţii”, a adăugat Dan Caşcaval.

Din Alianţa Română a Universităţilor Tehnice fac parte Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here