Masa caldă pentru elevii din 450 de școli, aprobată de Guvern la trei săptămâni după debutul cursurilor

3
Elevii din 450 de școli vor beneficia de masa caldă în anul școlar 2023-2024, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, document aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Menționăm că numărul unităților de învățământ este același cu cel de anul trecut, deși noua lege a Educației prevede că un milion de elevi care vor beneficia de programul Masă Sănătoasă în școli.

UPDATE: Guvernul a adoptat proiectul de OUG.

Masa caldă pentru elevii din școli

  • Edupedu.ro a scris recent că niciun elev din România nu mai primește mâncare la școală în programul „Masa caldă“. Guvernul a alocat bani doar până în iunie, iar secretarul de stat Florian Lixandru anunță că Ministerul Educației abia acum pregătește normele de aplicare. Banii pentru masa caldă până în decembrie ar proveni din economii din perioada grevei profesorilor dinainte de vacanța de vară, spunea secretarul de stat Florian Lixandru.

Cursurile anului școlar 2023-2024 au început pe 11 septembrie, potrivit calendarului oficial. În preambulul proiectului OUG apare că „un număr însemnat de preșcolari și elevi vulnerabili se află în situație de abandon școlar, descurajați de un cadru legal neadaptat nevoilor reale ale acestora, iar în lipsa adoptării prezentei ordonanțe de urgență, există un risc crescut de a nu se realiza incluziunea educațională a tuturor preșcolarilor și elevilor”. Cu toate acestea, este aproape o lună de zile de când au început cursurile și elevii încă nu primesc masa caldă.

Un alt aspect se referă la suma alocată de 15 lei pe zi pentru un copil. Această sumă este identică cu cea de anul trecut.

Art. 1 – „(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada desfășurării cursurilor corespunzătoare anului școlar 2023-2024, preșcolarilor și elevilor din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată”, se arată în proiectul de ordonanță de urgență.

Părinții vor face o cerere la secretariatul școlii în cazul copiilor care nu pot beneficia de masa caldă din motive medicale, culturale sau religioase și vor avea produse alimentare adecvate situației lor, conform documentului

Art. 1 – „(4) La cererea motivată a părinților/reprezentantului legal, formulată în scris și susținută de un documentsuport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ în care este înmatriculat preșcolarul/elevul, preșcolarii și elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de masa caldă sau, după caz, de pachetul alimentar, vor beneficia de produse alimentare adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1). În cazul preșcolarilor și elevilor care din considerente de natură culturală sau religioasă nu pot beneficia de masa caldă sau, după caz, de pachetul alimentar, documentul-suport este reprezentat de declarația pe propria răspundere a părinților/reprezentantului legal.”

Finanțarea programului Masa caldă în școli

În anul 2023, finanțarea programului „Masa caldă în școli” se asigură de la bugetul de stat și este de 195.000.000 de lei.

Art. 2 – „(1) Finanțarea, în anul 2023, a Programului-pilot, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, aprobate într-o poziție distinctă în anexa la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, în cuantum de 195.000 mii lei.”

Lista școlilor care o să oferă masă caldă elevilor va fi stabilită prin hotărâre de Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. Acest lucru înseamnă că, deși se încheie a treia săptămână de când elevii au început cursurile anului școlar 2023-2024, aceștia încă nu primesc masa caldă:

Art. 2 – „(2) Lista unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și a unităților-pilot în care se implementează Programul-pilot, numărul de beneficiari și sumele alocate pentru finanțarea programului în anul 2023 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

Vezi și: Profesori care merg la școală pentru ca elevii să primească ”O masă caldă pe zi”

Beneficiază de masa caldă doar elevii prezenți la ore

Art. 4. – „(1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii și preșcolarii prezenți la activitățile didactice pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar.

(2) Autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi și preșcolari a pachetului alimentar sau, după caz, a mesei calde.

(3) Controlul respectării prevederilor legislației în vigoare privind condițiile igienico-sanitare prin care masa caldă sau, după caz, pachetul alimentar este oferită/oferit elevilor și preșcolarilor, precum și al respectării unei alimentații sănătoase în unitățile de învățământ preuniversitar se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății, din cadrul Inspecției Sanitare de Stat și al direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, pentru masa caldă distribuită sau, după caz, pachetul distribuit în spațiul unității de învățământ preuniversitar de stat.”

În proiectul de ordonanță de urgență se arată că Ministerul Educației are atribuții de monitorizare și evaluare a programului-pilot.

Normele metodologice de aplicare a ordonanței de urgență vor fi adoptate în termen de 30 de zile după ce intră în vigoare ordonanța de urgență, după cum se arată în document:

Art. 5 – „(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul, la propunerea Ministerului Sănătății și Ministerului Educației, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, va adopta prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Descoperă mai multe detalii pe Edupedu.ro 

3 comentarii

  1. […] Elevii din 450 de școli vor beneficia de masa caldă în anul școlar 2023-2024, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, document aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Menționăm că numărul unităților de învățământ este același cu cel de anul trecut, deși noua lege… Cititi mai multe aici: Masa caldă pentru elevii din 450 de școli, aprobată de Guvern la trei săptămâni după debutul … […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here