Lege nouă: Transferul elevilor de la o școală la alta, în cazul victimelor violenței domestice, se va face fără aprobarea inspectoratului școlar

1

Copiii care sunt victime ale violenței domestice, ori martori ai acesteia, se vor putea transfera mai ușor de la o școală la alta, fără restricțiile impuse prin regulamentele școlare în vigoare. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege înregistrat la Senat pentru dezbatere.

În prezent, transferul elevilor de la o școală la alta se face cu respectarea legislației și a regulamentului intern al școlii care primește elevul, iar prevederile acestuia pot diferi de la o școală la alta. 

Astfel, elevii au dreptul sa se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile ROFUIP și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se face transferul.

De asemenea, transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă. 

Prin urmare, susțin inițiatorii proiectului de lege, nu există în legislație o procedură concretă ce poate fi aplicată de către inspectoratele școlare județene în vederea transferării urgențe, cu caracter temporar, a copiilor victime sau martori ai violenței domestice la unitatea școlară recomandată de către instituțiile care oferă servicii sociale, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, prevăzută de art.1O din Legea 217/2003. 

 Mai mult, „caracterul previzibil al actelor normative în vigoare nu există și tocmai de aceea nu avem o practică unitară în ceea ce privește transferul urgent al copiilor și elevilor victime sau martori ai violenței domestice în cazul existenței unui ordin de protecție.

Astfel, această categorie vulnerabilă ar trebui să beneficieze de intervenția legislativă a statului pentru a garanta respectarea interesului superior al copilului”, se mai arată în proiectul de lege.

Ce prevede inițiativa legislativă:

Articol unic. – Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se completează și va avea următorul cuprins:

  1. După alineatul (1) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alin(l^), care va avea următorul cuprins:

„(1^) Prin excepție de la prevederile alin. (l)în învățământul preuniversitar, trecerea elevilor de la o unitate școlară la alta este posibila de îndată, indiferent de limita efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/formațiune de studiu și fără aprobarea inspectoratului școlar, în cazul copiilor și elevilor victime sau martori ai violenței domestice.”

un comentariu

  1. […] Copiii care sunt victime ale violenței domestice, ori martori ai acesteia, se vor putea transfera mai ușor de la o școală la alta, fără restricțiile impuse prin regulamentele școlare în vigoare. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege înregistrat la Senat pentru dezbatere. În prezent,… Cititi mai multe aici: Lege nouă: Transferul elevilor de la o școală la alta, în cazul victimelor violenței domestice,… […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here