Interviu | Atuurile programelor de master la Facultatea de Științe Economice din UPG Ploiești

2
Prof. univ. dr. Irina Rădulescu – Decan; Prof. univ. habil. dr. Mirela Panait – Prodecan; Conf. univ. dr. Boni Străoanu – Prodecan; Lect. univ. dr. Alina Brezoi – Prodecan; Conf. univ. dr. Monica Țegledi; Conf. univ. dr. Loredana Păunescu.
Prof. univ. dr. Irina Rădulescu – Decan; Prof. univ. habil. dr. Mirela Panait – Prodecan; Conf. univ. dr. Boni Străoanu – Prodecan; Lect. univ. dr. Alina Brezoi – Prodecan; Conf. univ. dr. Monica Țegledi; Conf. univ. dr. Loredana Păunescu.

Într-un articol anterior publicat în Revista Pedagoteca, am prezentat ofertele educaționale incluse în programele de master ale Facultății de Științe Economice, din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

Citiți Programele de master ale Facultății de Științe Economice din UPG Ploiești – o alegere judicioasă

Pentru că ne aflăm în perioada înscrierilor la master și mulți absolvenți de facultate licențiați sunt încă nehotărâți în privința optării către un profil anume, am stat de vorbă cu doamnele Prof. univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu – Decan și Conf. univ. dr. Boni Mihaela Străoanu – Prodecan, de la Facultatea de Științe Economice. Cu acest prilej, ne-au fost prezentate pe larg toate oportunitățile pe care studenții le vor avea în urma absolvirii cursurilor de master, în cadrul acestei facultăți.

Care este rata de angajare a absolvenților programelor de master ale Facultății de Științe Economice din UPG Ploiești?

Studenții noștri sunt angajați încă din timpul facultății (aprox. 50%, la nivelul anului 3 de licență, aprox. 60% la nivelul anului 1 de master, aprox. 70% la nivelul anului 2 master) și din răspunsurile date de absolvenții noștri pe care i-am contactat în intervalul de un an după terminarea masterului putem estima ca aproximativ 90% dintre absolvenți aveau deja sau și-au găsit un loc de muncă în acest interval de timp, iar dintre aceștia, aproximativ 70% și-au găsit un loc de muncă în domeniul studiilor absolvite, iar ceilalți lucrează în domenii conexe sau în domenii în care cunoștințele acumulate pe parcursul studiilor le sunt folositoare.

Este posibil ca un student să îmbine cursurile cu serviciul?

Da. Ținând cont de faptul că foarte mulți dintre studenții de la programele noastre de master sunt angajați încă din anul întâi, de câte ori există posibilitatea de a le oferi facilități în acest sens, încercăm să venim în întâmpinarea doleanțelor studenților. Orele sunt programate numai după-amiaza, începând cu 15:20 și chiar mai târziu, nu se pune accent pe prezența la unele activități, acolo unde acest lucru este posibil, se oferă resurse educaționale (suporturi de curs, seminar, laborator etc.) în format electronic ș.a.m.d. Singurele activități la care este cu adevărat obligatorie prezența sunt verificările și examenele.

În anii anteriori, au existat studenți care să facă naveta pentru studii din București, Buzău etc.?

Da. În fiecare promoție avem studenți din alte localități și județe, mai mult sau mai puțin îndepărtate. Sunt utile în aceste sens facilitățile de transport existente, precum și condițiile flexibile amintite mai sus, legate de prezența la activități.

Dacă ați fi pusă să optați pentru un program de master al Facultății de Științe Economice, pe care l-ați alege. De ce?

Răspunsul la această întrebare este unul personal pentru fiecare candidat. Facultatea de Științe Economice vine în întâmpinarea candidaților cu o gamă largă de opțiuni: patru domenii de studii de master, cu opt programe de studii, fiecare având un specific propriu. Trei programe de studii sunt legate de domeniul managementului, avand trei direcții de interes pentru candidați: administrația publică (Managementul Sectorului Public), întreprinderi mici și mijlocii (Managementul Sistemelor Microeconomice), sectorul bancar (Managementul Sistemului Bancar). Alte trei programe de studii sunt legate de diverse subdomenii ale administrării afacerilor: industria de petrol și gaze (Administrarea Afacerilor în Industria de Petrol și Gaze), proiectele de dezvoltare cu diverse forme de finanțare (Administrarea și Finanțarea Proiectelor de Dezvoltare) și afacerile internaționale (Strategii în Afaceri Internaționale). Bineînțeles, nu lipsește un program de master pentru contabili și auditori (Contabilitate, Fiscalitate și Audit) și un program de master pentru cei care urmăresc o carieră în domeniul informaticii (Tehnologii Informatice pentru Afaceri).

Care sunt principalele 5 atuuri ale programelor de master ale Facultății de Științe Economice?

Programele noastre au multe puncte tari, așa că este dificil de ales cinci dintre ele mai importante. Într-o ordine oarecare, am putea să menționăm:

  • Dotarea materială corespunzătoare, corp profesoral bine pregătit, cu stagii de perfecționare și schimb de experiență la universități de prestigiu din străinătate.
  • Accent prioritar pe pregătirea practică a studenților.
  • Permanenta racordare a curriculei la nevoile pieței muncii.
  • Contacte cu universități și instituții europene prin programul Erasmus+ și în alte moduri.
  • Absolvenți angajați la diverse companii din tara sau la companii europene și internaționale.

Oferiți locuri și pentru studenți străini? Dar pentru refugiați din Ucraina?

În conformitate cu legislația românească și documentele regulatorii ale UPG, studenții străini din toate țările Uniunii Europene, precum și din țări cu care România are convenții de recunoaștere a studiilor de licență, sunt bineveniți la toate programele de studii și avem astfel de străini la fiecare serie și aproape la fiecare program de studii. Se acordă facilități speciale (plata taxei de la guvern, burse) pentru studenți de etnie română din alte țări (”românii de pretutindeni”). În măsura în care, la nivel de guvern, se va decide acordarea de facilități speciale pentru studenții de alte etnii decât română proveniți din Ucraina, vom primi cu bucurie acești studenți la programele noastre de studii.

Vă rugăm să ne spuneți care este cel mai nou program de master dintre cele 8, când și cum a luat ființă și care sunt beneficiile în urma absolvirii sale.

Cel mai nou program de master, introdus în 2019, se numește Contabilitate, Fiscalitate și Audit. Acest program de studii de masterat a apărut în urma numeroaselor solicitări primite de la absolvenții de licență, în special de cei care au absolvit programul de licență Contabilitate și Informatică de Gestiune, zi și id. Din dorința de a-și continua studiile în domeniul Contabilitate și de a accede la profesia de contabil autorizat și expert contabil, absolvenții noștri de la programele de licență au solicitat prin întâlnirile organizate cu conducerea facultății și angajatorii înființarea acestui program de masterat.

Beneficiul acestui program este încheierea unui protocol cu CECCAR București (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați), protocol în baza căruia absolvenții masteratului se pot înscrie la stagiul de pregătire în vederea dobândirii calității de expert contabil/contabil autorizat, fără a mai susține examenul de admitere.

Prof.univ.dr. Irina Gabriela Rădulescu – Decan Facultatea de Științe Economice

Conf.univ.dr. Boni Mihaela Străoanu – Prodecan Facultatea de Științe Economice

2 comentarii

  1. […] Într-un articol anterior publicat în Revista Pedagoteca, am prezentat ofertele educaționale incluse în programele de master ale Facultății de Științe Economice, din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Citiți Programele de master ale Facultății de Științe Economice din UPG Ploiești – o alegere judicioasă Pentru că… Cititi mai multe aici: Interviu | Atuurile programelor de master la Facultatea de Științe Economice din UPG Ploiești […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here