Proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învățământ se va desfășura pe 18 iulie 2018

0
ocuparea-ocupare-naționale-Educatie-examen-definitivare

Potrivit noului calendar aprobat de Ministerul Educației Naționale, proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în anul şcolar 2017 – 2018, va avea loc pe 18 iulie. Potrivit ordinului de ministru, efectuarea inspecţiilor de specialitate se va face până pe data de 1 iunie 2018.

Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10.00, participanții având la dispoziție 4 ore pentru a îndeplini cerințele.

Rezultatele probei vor fi afișate pe 24 iulie. Contestațiile vor fi înregistrate pe 24 și 25 iulie, rezultatele finale fiind afișate pe 27 iulie 2018.

 „Subiectele, baremele de evaluare, modelele/ modelele-cadru de subiecte şi bareme pentru proba scrisă sunt elaborate în conformitate cu tematica şi bibliografia aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, pentru fiecare disciplină de examen, de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, căruia îi revine integral responsabilitatea respectării legislaţiei şi a procedurilor privind securizarea subiectelor. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare asigură traducerea subiectelor şi baremelor de evaluare pentru proba scrisă, conform solicitărilor inspectoratelor şcolare, centralizate la Comisia naţională. Modelele/ modelele-cadru de subiecte şi bareme elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare sunt accesibile candidaţilor pe site-ul www.definitivat.edu.ro. Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor şi a baremelor de evaluare sunt numiţi prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi răspund pentru adecvarea şi acurateţea subiectelor elaborate, pentru încadrarea în programa aprobată şi pentru nivelul de dificultate a subiectelor, în acord cu scopul examenului“,prevede metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ.

Citește și: Olimpicii români s-au întors cu 5 premii de la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică

Accesul candidaților în sălile de examen de face între ora 8.00 și 8.45, pe baza unui act de identitate valabil.

Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/ facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/ materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Candidaţii care introduc în sala de examen materiale nepermise, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei de examen, situaţie în care asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal”, mai prevede documentul citat.

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here