CNEE selectează cadre didactice pentru evaluarea proiectelor de manuale școalare pentru clasele I-IV

0
manuale-scolare-manualele

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) organizează un concurs de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline) care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasele I-VI, potrivit unui comunicat de presă remis de Ministerul Educației Naționale.

Cei interesați sunt invitați să completeze formularul publicat pe  site-ul CNEE în perioada 22 ianuarie – 2 februarie. Selecția propriu-zisă va avea loc în intervalul 5-16 februarie, interval în care vor fi anunțați, inidividual, și candidații admiși.

Procesul de selecție a profesorilor cu statut de experţi cooptaţi şi de specialişti externi (absolvenţi de studii superioare în domeniul Știinţe ale educaţiei) se va derula conform prevederilor ordinului de ministru nr. 5.645/2017. Misiunea experților/specialiștilor selectați este aceea de a analiza şi evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de autori/grupuri de autori. Principiile care stau la baza selecţiei sunt competenţa şi experienţa acumulate/probate, precum şi disponibilitatea manifestată pentru implicarea în activităţile de evaluare a proiectelor de manuale școlare din anul școlar anterior, se precizează în sursa citată.

Condiții de eligibilitate pentru candidați

Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învățământ și disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale școlare. O altă condiție care trebuie îndeplinită vizează probarea competenței în specializarea corespunzătoare/specializarea înrudită, conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, care-i acordă dreptul de a preda disciplina la care s-a înscris şi de a evalua proiectele de manuale şcolare depuse la disciplina în cauză. De asemenea, sunt obligatorii abilitățile practice de operare pe computer și respectarea criteriilor de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare.

 

Citește și: Joi va fi dată Hotărârea de Guvern privind sporurile din învățământul preuniversitar

 

Vor avea prioritate, în procesul de selecție a evaluatorilor cooptați, cadrele didactice care dețin fie gradul didactic I în domeniul disciplinei/în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză/arii conexe sau au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces.

Activitatea grupurilor de lucru este supusă monitorizării CNEE. În situația în care cadrele didactice selectate nu demonstrează competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, acestea pot fi înlocuite cu persoanele desemnate rezerve în urma selecției.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here