Noul regulament de funcționare a școlilor. Absențele pot fi motivate de diriginți sau învățători în maximum 7 zile de la reluarea activității

3

Motivarea absențelor elevilor se face de către învățător/ profesor/ diriginte în ziua prezentării actelor justificative. Totodată, elevul trebuie să prezinte la școală actele pe baza cărora se face motivarea absențelor în termen de 7 zile de la reluarea activității, relatează portalinvatamant.ro 

Precizările apar în noul Regulament de funcționare a școlilor, ROFUIP, intrat în vigoare de la 1 septembrie 2022, la articolul 94.

Extras din ROFUIP 2022 – Art. 94

(1) Prezenta elevilor la fiecare ora de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absență. Absența se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este prezent la ora de curs și nu poate fi folosită drept mijloc de coerciție.

2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

(3) În cazul elevilor minori, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a prezenta personal învățătorului/ institutorului/ profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său.

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverința eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat medical/ foaie de externare/ scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

Te-ar interesa și: Profesorii sunt obligați să informeze elevii înainte de a trece notele în catalog

(5) În limita a 40 de ore de curs pe an școlar, fără a depăși 20% din numărul orelor alocate unei discipline, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/ institutorului/ profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității de învățământ.

(6) Învățătorul/ Institutorul/ Profesorul pentru învățământul primar/Profesorul diriginte păstrează la sediul unității de învățământ, pe tot parcursul anului școlar, actele pe baza cărora se face motivarea absențelor, prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului. 

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absențelor ca nemotivate. 

(8) În cazul elevilor reprezentanți, absențele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevului.

3 comentarii

  1. […] Motivarea absențelor elevilor se face de către învățător/ profesor/ diriginte în ziua prezentării actelor justificative. Totodată, elevul trebuie să prezinte la școală actele pe baza cărora se face motivarea absențelor în termen de 7 zile de la reluarea activității, relatează portalinvatamant.ro  Precizările apar în noul… Cititi mai multe aici: Noul regulament de funcționare a școlilor. Absențele pot fi motivate de diriginți sau învăță… […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here