Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, o nouă componență și regulament de organizare și funcționare

0

Ministrul Educației, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordin componența noului Consiliu Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), respectiv regulamentul de organizare şi funcţionare al acestui organism consultativ al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), informează MENCS într-un comunicat de presă.

Misiunea CNCS este de a sprijini Ministerul Educației și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI) în procesele de coordonare, finanțare, monitorizare și evaluare a activităților de cercetare științifică din România, în conformitate cu Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (SNCDI 2014-2020).

Componența CNCS și aria de selecție a membrilor

Astfel, CNCS este format din 21 membri, inclusiv președintele şi cei doi vicepreşedinţi ai acestuia, numiţi prin ordin al ministrului Educaţiei pentru un mandat de patru ani. Membrii CNCS au fost desemnați în urma unui proces demarat în luna septembrie, pe criterii de prestigiu profesional și moral. Aria de selecție a fost formată din cadre didactice universitare și cercetătorii cu performanţe stiinţifice cu relevanţă internaţională, având cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în strainătate, sau îndeplinind cerințele, condițiile și criteriile pentru obținerea acestor titluri, spune Ministerul Educației.

Atribuițiile CNCS

CNCS are ca atribuții principale stabilirea standardelor, criteriilor și indicatorilor de calitate pentru cercetarea științifică, aprobate prin ordin al Ministrului Educației. Acesta mai trebuie să auditeze periodic, la solicitarea MENCS sau din proprie inițiativă, cercetarea științifică universitară ori din unitățile de cercetare-dezvoltare. Consiliul prezintă anual către minister un raport privind starea cercetării științifice în învațământul superior și performanțele universităților, care este publicat și pe site-ul consiliului. Acesta mai are rolul de a contribui la evaluarea calității cercetării studiilor universitare de doctorat, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale.

Bugetul CNCS și remunerarea membrilor

Bugetul CNCS este gestionat prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi se constituie pe bază contractuală între MENCȘ și UEFISCDI, sau din alte surse legal constituite gestionate de UEFISCDI, conform legii.

Citeşte şi: Educația copiilor. Când începe și cine este responsabil?

 

Pentru activitatea desfăşurată, membrii CNCS şi ai organelor de lucru ale acestuia sunt remuneraţi, în afara activităţii de bază, în condiții stabilite prin ordin al ministrului Educației, conform legii, în limita sumelor alocate cu această destinaţie pentru bugetul CNCS. Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrilor CNCS şi organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport şi cazare, în condiţiile legii.

Ministrul Educaţiei, preşedintele ANCSI ori un reprezentant al acestora pot participa, de drept, la şedinţele CNCS, în calitate de observatori. De asemenea, CNCS poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori sau de consultanţi.

Sursă foto: www.edu.ro

 

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here