Programul-pilot privind alimentația elevilor: pachete personalizate din considerente medicale, culturale și religioase. Și, fără aditivi alimentari!

0
program-pilot-alimntatie-elevi-presocolari

Normele metodologice de aplicarea a programului-pilot de acordare a suportului alimentar pentru elevi și preșcolari în 50 de instituții de învățământ preuniversitar de stat (OUG nr. 72/2016) au fost aprobate vineri de Guvern. Actul normativ face parte din măsurile de intervenție integrată pentru diminuarea riscului de excluziune şi de abandon şcolar în medii dezavantajate geografic, economic sau social. 

Hotărârea cuprinde prevederi referitoare la definirea suportului alimentar, precum şi a principiilor ce trebuie respectate în prepararea acestuia, prin detalierea tipurilor de suport alimentar posibil. Dreptul de a primi zilnic suportul alimentar, pe perioada cursurilor, conform structurii anului scolar, îl au numai elevii prezenți la cursuri. Suportul alimentar nu se va acorda în perioada vacanţelor sau a altor zile declarate prin lege ca zile nelucrătoare.

Masă caldă sau pachet alimentar, în funcție de infrastructura instituției de învățământ

Mai exact, suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar pentru fiecare elev sau preșcolar, prin raportare la infrastructura necesară servirii mesei în unitatea școlară, astfel:

  • masă caldă, preparată în regim propriu, pentru unitățile de învăţământ în care există cantină cu avize de funcţionare şi spaţiu adecvat de servire a mesei;
  • masă caldă, în regim catering, pentru unitățile de învăţământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, dar în care există un spaţiu de servire a mesei sau un alt spaţiu amenajabil în acest scop;
  • pachet alimentar, pentru unitățile de învăţământ în care nu există nici cantină, nici spaţiu amenajabil în scopul servicii mesei.

Masa caldă: meniu cu ingredientele conținute și substanțele ce pot să provoace intoleranțe ori alergii

Pentru masa caldă preparată în regim propriu, unitatea şcolară va afişa la loc vizibil lista-meniu care va conține denumirea produsului, ingredientele componente, precum şi substanțele care provoacă alergii sau intoleranțe. În plus, pentru produsele distribuite de unitățile de alimentație publică va fi indicată şi data producerii.

Ce va conține pachetul alimentar

Pachetul alimentar va conține produse de panificație, produse din carne şi/sau brânzeturi/derivate din lapte, legume, la care se adaugă un fruct.

Data-limită de consum a produselor distribuite către unităţile şcolare în regim de catering va fi în ziua producerii, pentru masă caldă, respectiv de 24 de ore pentru sandviciuri.

Pachetul alimentar pot fi personalizat din considerente medicale, culturale sau religioase

Totodată, documentul menționează situațiile în care, într-o unitate de învăţământ, se aplică unul sau altul dintre tipurile respective de suport alimentar sau a situaţiilor în care în aceeași unitate de învăţământ se utilizează mai multe variante, în funcție de specificul dat de structura ciclurilor de învăţământ, de dispunerea geografică, de programul şcolar al elevilor sau de alți factori. De asemenea, la cererea scrisă a părinților, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, pachetele alimentare și masa caldă pot fi înlocuite cu produse alimentare adecvate situației elevilor și preșcolarilor.

Programul de servire a mesei şi timpul alocat acestei activități vor fi stabilite de către conducerea unității de învăţământ, în funcție de numărul de elevi, de orarul școlii şi de particularitățile fiecărei unităţi de învăţământ.

Contractele de furnizare a serviciilor și cerințele de conformitate a alimentelor

De asemenea, actul normativ detaliază specificațiile tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare/servicii, precum: evidenţa cantităților solicitate, distribuite şi consumate, calitatea produselor, siguranţă şi perisabilitate microbiologică, condiții pentru transport și distribuție, metode de testate şi control, ambalare, etichetare, marcare.

Citește și: Uniforma școlară ascunde sărăcia sau crește notorietatea?

 

Produsele alimentare distribuite elevilor și preșcolarilor vor respecta cerințele de conformitate prevăzute în regulamentele europene. Pentru respectarea principiilor de hrană sănătoasă, produsele alimentare vor fi livrate, zilnic, din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinare către unitățile şcolare, numai cu mijloace auto speciale, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, ambalate şi etichetate conform prevederilor legale în vigoare, şi vor fi depozitate în condiții de siguranţă alimentară.

Responsabilitățile unităților de învățământ

Unitățile de învățământ răspund, în mod direct, de asigurarea condițiilor de primire, recepție şi distribuție a produselor alimentare, prin nominalizarea persoanelor responsabile în acest sens, precum şi de confirmarea documentelor ce stau la baza plații acestora.

Produsele nu vor conține aditivi alimentari, conservanți sau alt tip de potențiatori de arome și gust

Hotărârea stabilește și o serie de principii care trebuie respectate în vederea asigurării unei alimentații sănătoase pentru copii. Între altele, produsele nu vor conține aditivi alimentari, conservanți sau orice alt tip de potențiatori de arome și gust.

Unitățile de învățământ în care se desfășoară programul au obligativitatea de a păstra 48 ore probe din alimentele servite copiilor, conform legislației în vigoare.

Plata produselor și serviciilor

Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă şi cantitativă, întocmite de unitățile de învăţământ şi aprobate de primarii comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

Sumele aferente derulării programului-pilot se suportă din bugetele locale ale unităților sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale. Pentru implementarea programului, se alocă sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.

Cine coordonează programul-pilot

Coordonarea programului-pilot va fi asigurată la nivel județean sau la nivelul municipiului Bucureşti de către inspectorul şcolar care elaborează şi transmite rapoarte trimestriale, respectiv raportul final privind implementarea programului-pilot, către Ministerul Educaţiei Naționale. De asemenea, MEN este responsabil de implementarea programului-pilot.

La finalul anului şcolar 2016-2017, în urma analizei MEN, realizată pe baza datelor colectate lunar şi a rezultatelor obținute pe parcursul derulării proiectului-pilot, Executivul va decide asupra oportunității extinderii sale la nivel naţional, respectiv a modalității de implementare.

Puteți vedea aici pe larg toate prevederile programului.

Sursă foto: www.eva.ro

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here