Învăţământul dual pentru calificări de nivel 4 şi 5 se va organiza începând cu anul şcolar 2019 – 2020

0
proiectul-profesional-dual

Camera Deputaţilor a acceptat parțial solicitările înaintate de președintele Klaus Iohannis privind reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Camera a stabilit că învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 şi 5 se organizează începând cu anul şcolar 2019 – 2020, cu 279 de voturi favorabile.

Potrivit proiectului adoptat de Camera Deputaţilor, învăţământul dual este „o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic, care se desfăşoară pe bază de contract şi are următoarele caracteristici: este organizat, într-un cadru unitar, la iniţiativa operatorilor economici şi a structurilor asociative interesate – camere de comerţ, asociaţii patronale de ramură, clustere în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică“.

Actul normativ stabileşte, în forma adoptată de Cameră, că absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass, scrie Agerpres.

Deputaţii au mai stabilit că pentru pregătirea profesională fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, încheie un contract de pregătire practică individuală cu operatorul economic şi unitatea de învăţământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor desemnaţi ai operatorilor economici, ai structurilor asociative şi ai consorţiilor şi aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale.

Citește și: Editura Didactică și Pedagogică va fi reorganizată în societate pe acțiuni și va edita manuale școlare

 

De asemenea, proiectul stipulează că în unităţile care organizează învăţământ profesional şi tehnic consiliile de administraţie se pot mări cu doi membri desemnaţi de operatorii economici parteneri, asociaţii profesionale partenere, consorţii partenere.

„În cazul în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, asociaţii profesionale partenere, consorţii partenere, aceştia vor desemna reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate”, se mai arată în actul normativ.

Deputaţii au stabilit şi că, în cazul învăţământului profesional şi tehnic, finanţarea din partea operatorilor economici se realizează în baza unui contract de parteneriat încheiat între unitatea de învăţământ, unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară şi operatorul sau operatorii economici.

Camera Deputaţilor este primul for sesizat pentru aprobarea OUG 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here