Documentaţie istorică privind Şcoala de Arte şi Meserii (1872), Ploieşti

0

Şcoala de Arte şi Meserii a fost înfiinţată de către Prefectura Prahova la 5 decembrie 1864.

Şcoala a purtat acest nume până la 1898, ulterior, până în anul 1936, numindu-se Şcoala Inferioară de Meserii. De la 1 septembrie 1936, şcoala se va numi Liceul Industrial de băieţi .

Între anii 1864 – 1924, regimul Şcolii de Arte şi Meserii s-a modificat frecvent, oscilând între şcoală comunală şi şcoală de stat. Prin şedinţa din anul 1912 februarie 7, Consiliul Comunal votase punerea la dispoziţia Ministerului Instrucţiunii Publice o subvenţie de 15.000 lei anual pentru şcoală precum şi localul necesar .

Din anul 1924 instituţia va trece definitiv în grija Ministerului Instrucţiunii Publice.

Clădirea şcolii

Până la 1872, sediul Şcolii de arte şi meserii a fost itinerant în oraşul Ploieşti. La 1872, şcoala avea un sediu nou, pe strada Văleni.

Imobilul şcolii se afla în proprietatea Prefecturii Prahova. Valoarea construcţiei la 1872 fusese de 108.500 lei .

Din anul 1908, cu aprobarea administraţiei comunale, s-a înfiinţat în etajul de sus al Şcolii internatul Societăţii Corpului Didactic Primar din judeţul Prahova, destinat a găzdui pe fiii membrilor acestei societăţi care urmau studiile la liceele din localitate.

La 1913, internatul avea să-i primească numai pe copii care învăţau la această şcoală de meserii .

În anul 1912, în localul Şcolii de Meserii, Primăria Ploieşti avea închiriate câteva birouri .

Când la 1914 şcoala trecea din nou sub oblăduirea statului, Primăria era somată să evacueze cele câteva case de lângă şcoală, pentru ca acolo să fie instalate Revizoratul Şcolar al Judeţului Prahova şi Protoeria .

În timpul primului război mondial clădirea a fost ocupată de armata germană, spaţiile atelierelor fiind utilizate pentru repararea automobilelor şi aeroplanelor .

La 1937, Liceul avea 7 săli de clasă, 9 săli de ateliere şi internat .

Scris de Drd. Istoric Irina Paveleţ

Sursa: muzeuvirtualploiesti.ro

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here