MFE: 10 milioane de euro pentru sprijinirea copiilor cu părinți plecați la muncă în afara țării, prin POCU

3

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a lansat în consultare publică ghidul “Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”.

Scopul principal al apelului de proiecte constă în stimularea participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Apelul de propuneri de proiecte vizează exclusiv Regiunea de dezvoltare Nord Est.

Potrivit unui anunț al MFE, programul este pregătit în contextul în care 92.027 copii aveau în 2018 părinții plecați la muncă în afara țării și se aflau în grija rudelor. Conform Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, din aceștia, 16.331 copii nu au niciun părinte în țară, iar alți 12.806 au unicul părinte plecat la muncă în străinătate.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 10 milioane de euro, din care 85% contribuția UE, respectiv 8,5 milioane de euro, și 15% contribuția națională, adică 1,5 milioane de euro. Valoarea eligibilă a unui proiect mic este de maximum 300.000 de euro, iar cea a unui proiect mare este de maximum 1 milion de euro.

Citește și „Fondul gardianului”, soluția școlilor pentru lipsa siguranței elevilor

MFE precizează că pot fi finanțate următoarele activități: pachet integrat de servicii destinat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial în vederea stimulării participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii; asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere socială; activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor; dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate.

În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiect, grupul țintă eligibil cuprinde următoarele categorii: preșcolari, elevi din învățământul primar și gimnazial, părinți/tutori/persoana care are în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate. În grupul țintă sunt incluși copiii cu dizabilități și nevoi speciale care pot beneficia în proiect de servicii de educație de nivel antepreșcolar.

Citește și În 6.365 de școli din România nu este asigurată siguranța elevilor

Apelul de propuneri de proiecte vizează exclusiv Regiunea de dezvoltare Nord Est. Atât în statisticile ANPDCA, cât și în statisticile Ministerului Educației, regiunea de dezvoltare cu cea mai mare proporție de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, cu aproximativ o treime din totalul copiilor cu părinții plecați la nivel național, este Regiunea Nord-Est. Astfel, conform ultimelor date ANPDCA, 30.667 de copii în această situație sunt din Regiunea Nord- Est, reprezentând 33,32% din totalul copiilor raportați de ANPDCA la nivel național, iar conform Ministerului Educației 53.612 de copii, reprezentând 33,71% din totalul copiilor raportați la nivel național de unitățile de învățământ.

“La plecarea unuia sau mai multor membri ai familiei la muncă în străinătate, familia trece printr-o perioadă de criză. Cei mai afectați sunt copiii, care devin mai vulnerabili emoțional, nu mai sunt interesați de școală, se confruntă cu dificultăți în realizarea temelor și înțelegerea materiei școlare, au probleme de comunicare cu aparținătorii/părinții și posibilități reduse de petrecere a timpului liber într-o manieră utilă. Copiii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate reprezintă un grup vulnerabil. Aceștia prezintă risc educațional, prin prisma faptului că, în lipsa unuia sau a ambilor părinți, nu au îndrumarea necesară pentru efectuarea temelor și în multe situații sunt implicați în rezolvarea unor treburi casnice. Mai mult decât atât, lipsa părinților sau a reprezentanților legali determină limitarea accesului copiilor la servicii de sănătate și educaționale sau la beneficii sociale”, se arată în ghid.

Citește și Studiu: tații consideră că cei mici nu ar trebui să se machieze până la 16 ani. Mamele ripostează!

Pentru această cerere de propuneri de proiecte, categoriile de solicitanți sunt: instituții de învățământ (ISCED 0 – 2) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională, furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați, parteneri sociali din învățământul preuniversitar (de exemplu organizații sindicale), instituții de cult și asociații religioase, instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale, APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar, ONG-uri.

Proiectele pot fi aplicate în parteneriat, parteneriatele putând fi constituite din entități menționate.

Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 36 de luni.

Observațiile și sugestiile privind ghidul supus consultării publice pot fi trimise până la data de 9 septembrie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

Sursa: Agerpres

3 comentarii

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here