Deputatul Camelia Gavrilă propune creşterea numărului de consilieri şcolari şi psihopedagogi

0
camelia-gavrila

Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaţilor, atrage atenția asupra numărului insuficient de consilieri școlari din România, care să ajute elevii din școlile publice să reziste factorilor de presiune psihică, mediului social complex, riscurilor şi tentaţiilor, amestecului de valori şi pseudovalori, manifestate în societate și prin mediul online, la care tot mai mulți tineri sunt conectați permanent, scrie Ziarul de Iași.

„La ora actuală, chiar și acolo unde avem consilieri școlari bine pregătiți, acestora le revine un număr de nu mai puțin de 800 de elevi. Rolul lor înseamnă identificare de probleme, consiliere, dialog permanent, înțelegere și conturarea unor soluții potrivite, abordări individuale, personalizate, dar și integrarea tinerilor, promovarea valorilor autentice în cadrul colectivelor de elevi. Se adaugă demersuri de orientare școlară și profesională realizate pe baza aptitudinilor, a vocațiilor și oportunităților de pe piața muncii, dar și gestionarea conflictelor, a tensiunilor lăuntrice sau exterioare, depășirea perioadelor critice pe care le parcurg elevii. Orice stare de nemulțumire, de frustrare va marca evoluția copilului și a adolescentului, mai ales în relație cu etapele școlarității. În școală cazuistica se diversifică, datorită factorilor suplimentari de presiune psihică – derivați din dorința proprie sau a familiei – de obținere a unor performanțe școlare ridicate, totul coroborat și cu o programă școlară încărcată, teoretizantă, nu întotdeauna relevantă prin conținuturi”, a declarat prof. dr. Camelia Gavrilă, deputat PSD Iași, citată de publicația ieșeană.

Parlamentarul ieșean va aborda conducerea Ministerului Educației Naționale, Departamentul de Resurse Umane al Ministerului Educației Naționale pentru a solicita o analiză riguroasă a situației reale și a posibilităţilor de modificare prin alocare unui număr suficient de consilieri şcolari, specialişti în psihologie şi pedagogie. În acest sens, Camelia Gavrilă îşi propune să declanşeze, prin inițiativă legislativă, demersurile de asigurare a unui consilier școlar pentru 500-600 de elevi, indiferent de mediul, rural sau urban, în care își desfășoară activitatea, chiar dacă această modificare presupune eforturi bugetare suplimentare.

Citește și: Eminescu: despre educație, lipsa de autoritate și golul moral

 

”În plus, considerăm că se impune să punem un accent sporit pe importanța programelor educaționale cu un conținut formativ puternic, pe o deschidere spre proiecte care vizează o cultură a colaborării, a echipei, dar și atenția orientată spre o pregătire psihopedagogică mult mai solidă a studenților din instituțiile de învățământ superior cu profil pedagogic, viitori profesori care vor contribui la formarea armonioasa a tinerei generații, asigurând de asemenea, treptat și constant, creșterea numărului de posturi de consilieri, experți în psihologie și psihopedagogie în Centrele județene de Resurse și Asistență Educațională”.

O altă temă stringentă abordată prin interpelare adresată Ministerului Educaţiei Naţionale şi care va constitui şi obiectul unor analize în Comisie este reprezentată de Strategia acestui minister în vederea dezvoltării infrastructurii şi a activităţilor sportive în şcoli, dar şi în legătură cu opţiunile curriculare, în domeniul disciplinei educaţie fizică şi sport.

Programul de Guvernare prevede, în domeniul educației, un set important de măsuri în vederea creșterii rolului și importanței educației fizice și sportului în ansamblul activităților elevilor, inclusiv în ceea ce privește planul de învățământ și numărul de ore alocat disciplinei, începând de la nivel primar, gimnazial și, apoi, liceal.

„Am solicitat Ministrului Educaţiei Naţionale un răspuns concret referitor la aplicarea Programului de Guvernare în ceea ce privește strategia pe termen mediu și lung pentru inițierea și dezvoltarea unui program amplu de susținere a educației fizice și a sportului pentru împlinirea armonioasă a personalității elevilor”, a precizat deputatul Camelia Gavrilă.

Sursă foto: www.teiadna.ro

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here