Vedeți când începe înscrierea și reînscrierea copiilor în grădinițe pentru 2017-2018

0
grădinițe-calendar-inscriere-grădinița-proiecte

Ministerul Educației Naționale (MEN) a stabilit procedurile şi calendarul pentru înscrierea şi reînscrierea copiilor în grădinițe în anul 2017.

Astfel, copiii cu vârste  cuprinse între 3 şi 6 ani vor putea fi înscriși în învățământul preșcolar începând cu data de 22 mai, iar reînscrierea celor care frecventează deja grădinița va putea fi făcută începând cu data de 8 mai, informează MEN într-un comunicat de presă.

Intervalele orare aferente reînscrierilor şi înscrierilor vor fi stabilite de conducerea unităţii de învăţământ şi vor fi afişate, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani, mai comunică ministerul.

Ce se întâmplă când numărul cererilor la o grădiniță depășește număr de locuri disponibile?

În această situație repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de crieterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

  • capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată);
  • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
  • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
  • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

 

Citește și: Situaţia imposibilă a dascălilor în faţa elevilor problemă și criza de autoritate din societate

 

Criteriile specifice de departajare  (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 19 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. De asemenea, criteriile specifice de departajere vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Unităţile de învăţământ preșcolar au obligaţia afişarii la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), subliniază MEN.

Pentru detalii suplimentare poate fi consultată adresa transmisă în teritoriu de Ministerul Educației Naționale (disponibilă aici).

Sursă foto: www.hunedoaraplus.ro

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here