Dezbatere publică MENCS: standardele minimale pentru obținerea calităţii de conducător de doctorat și a titlurilor universitare

0
școlile-doctorale-doctorat

Ministerul Educației lansează în dezbatere publică propunerile de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. De asemenea, fac obiectul acestei consultări și standardele minimale necesare și obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice universitare de conferențiar universitar, profesor universitar și pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific I și II (CS I și CS II).

Propunerile au fost elaborate de Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și răspund solicitărilor exprimate atât de membrii comunității academice, cât și de reprezentanții instituțiilor de învățământ superior și ai organizațiilor reprezentative ale societății civile.

În noul mandat început în iunie 2016, Consiliul General al CNATDCU și-a asumat sarcina revizuirii echilibate a standardelor minimale, astfel încât acestea să stimuleze performanța academică și să contribuie la corelarea învățământului superior și a cercetării științifice din România cu cele mai bune practici la nivel mondial. Necesitatea revizuirii pe criterii valorice clar definite este impusă de efectele produse de modificările operate succesiv în anii 2012 și 2013, perioadă în care standardele minimale au devenit excesiv de permisive, ceea ce a generat dezechilibre între domenii și confuzii de valori în sistemul de învățământ superior și cercetare științifică din România, scrie într-un comunicat al Ministerului Educaţiei.

Citeşte şi: Studiu: 42 % dintre elevii români sunt „analfabeți funcțional”. Cauza identificată: modul de predare al profesorilor

 

Opiniile şi sugestiile tuturor celor interesați pot fi trimise între 9 și 20 noiembrie pe adresa de e-mail cnatdcu@gov.edu.ro, cu precizarea de a fi menționat și numărul comisiei de specialitate CNATDCU căreia îi este arondat domeniul luat în discuție.

Toate mesajele valide vor fi înaintate spre analiză comisiilor de specialitate ale CNATDCU, astfel încât propunerile finale ale consiliului, care vor fi aprobate prin ordin de ministru, să combine în mod optim experiența membrilor comunității academice cu promovarea performanței în activitatea de învățământ superior și cercetare științifică.

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here