Calendar admitere în învățământul profesional și în școlile duale 2020. Școlile trebuie să organizeze în mai ședințe de instruire cu elevii și părinții

1

Toate școlile gimnaziale vor organiza în mai 2020 ședințe de instruire cu elevii de clasa a VIII-a și cu părinții acestora. Scopul ședințelor este de a explica modul de înscriere în școlile profesionale, precum și de a prezenta calendarul admiterii în dual și profesional de stat și școlile profesionale unde se pot înscrie.

Înscrierea efectivă în școlile duale și în învățământul profesional de stat se va desfășura în perioada 29 iunie – 3 iulie 2020, dar și în ziua de 6 iulie.

Informațiile sunt cuprinse în Ordinul privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020 – 2021, act semnat de Daniel Breaz și publicat astăzi în Monitorul Oficial.

Tot în luna mai, inspectoratele trebuie să trimită în școli broșurile de admitere în învățământul profesional și în școlile duale 2020-2021.

Învățământul profesional, obligatoriu pentru elevii cu medii sub 5

Învățământul profesional va fi obligatoriu pentru elevii care obțin medii sub 5 la Evaluarea Națională anul acesta. Media de admitere la liceu se calculează în continuare luând în calcul media de la Evaluarea Națională 2020 (care are o pondere de 80% în media de admitere la liceu) și media generală de absolvire a claselor V – VIII (care are o pondere de 20%). Elevii care susțin Evaluarea Națională 2020 și obțin o medie de admitere la liceu sub 5 nu vor intra în procesul de repartizare la licee, fie ele tehnologice, teoretice sau vocaționale. Singura rută către care va trebui să se îndrepte este cea profesională, de 3 ani, duală sau clasică.

Monitorul Oficial a publicat pe 18 septembrie 2019, Ordinul nr. 5.087/2019 al ministrului interimar al Educației privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021.

Calendar admitere în învățământul profesional 2020-2021

11 mai 2020 – Școlile gimnaziale și școlile profesionale afișează oferta educațională pentru învățământul profesional de stat, pe domenii de pregătire și calificări profesionale
Tipărirea broșurilor de admitere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual, pentru anul școlar 2020 – 2021;

12 – 18 mai 2020 – Transmiterea în școlile gimnaziale a broșurilor de admitere la învățământ profesional și în școlile duale 2020-2021;

Citește și Consiliul Național al Elevilor contra școlilor profesionale

18 – 29 mai 2020 – Ședințe de instruire organizate de toate școlile gimnaziale, cu elevii de clasa a VIII-a și părinții lor, pentru prezentarea metodologiei, a calendarului admiterii și a planului de școlarizare în învățământul profesional de stat și în școlile duale. În cadrul acestor ședințe, profesorii trebuie să le explice elevilor și părinților și modul de completare a opțiunilor din fișa de înscriere în școlile profesionale;

18 – 29 mai 2020 – Inspectoratele școlare județene organizează Târgul ofertelor educaționale, cu implicarea operatorilor economici parteneri.

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat

29 iunie – 3 iulie 2020 și 6 iulie 2020 Secretariatele școlilor gimnaziale completează, la cererea elevilor și a părinților, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a;
Eliberarea de către școlile gimnaziale a fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, pentru elevii care cer fișa;
Fișa de înscriere nu se eliberează pentru elevii de clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de repetenție sau corigență;

29 iunie – 3 iulie 2020 și 6 iulie 2020 – Înscrierea în școlile profesionale duale și în învățământul profesional;

6 iulie 2020 – Afișarea listei candidaților înscriși în învățământul profesional și în învățământul dual, la sediul școlilor profesionale și duale;

La școlile profesionale unde se organizează preselecție, dar și acolo unde nu a fost anunțată preselecție dar numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile, se afișează data și procedura de Preselecție (data, loc, ora, acte necesare, alte detalii organizatorice);

Citește și Țara poate ieși din comunism, dar comunismul nu poate fi scos din educație

7 – 8 iulie 2020 – Desfășurarea probei de preselecție în învățământul profesional de stat, acolo unde s-a decis organizarea acesteia. Comunicarea rezultatelor, la finalul fiecărei zile;

7 – 8 iulie 2020 – Desfășurarea probelor eliminatorii în școlile duale în care s-a decis organizarea acestora. Comunicarea rezultatelor, la finalul fiecărei zile;

8 – 10 iulie 2020 – Ridicarea de către candidații respinși a fișelor de înscriere în învățământul profesional de la școala care a organizat preselecția;
În cazul în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care nu s-a organizat preselecție, atunci aceștia nu vor mai ridica fișele de înscriere, fiind considerați înscriși;

8 – 10 iulie 2020 – Înscrierea candidaților respinși la preselecție la școlile profesionale care nu au organizat probe de preselecție;
În aceste 3 zile se pot înscrie în învățământul profesional de stat și în școlile duale și alți elevi interesați, care nu s-au înscris în perioada 29 iunie – 3 iulie 2020 și 6 iulie, care au renunțat la locul ocupat prin preselecție sau care au fost respinși la probele eliminatorii organizate în învățământul dual;

Citește și Depresia la copii – cum o identificăm și ce efecte poate produce

10 iulie 2020 – Afișarea listei candidaților înscriși / Afișarea informațiilor privind organizarea unei probe suplimentare de admitere, acolo unde numărul înscrișilor este mai mare decât numărul de locuri;

13 – 14 iulie 2020 – Desfășurarea probei suplimentare de admitere / Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor;

15 iulie 2020 – Rezultatele finale.

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat și în școlile duale începe pe 22 iulie 2020, cu o nouă etapă de înscrieri.

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here