Astăzi a început sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat

0

Astăzi a început cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, cu proba scrisă la limba și literatura română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale.

Pe 22 august, elevii din partea minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă.

Proba obligatorie a profilului va fi susținută pe 23 august, iar pe 26 august, proba la alegere a profilului și specializării.

Proba orală la limba română (proba A) se desfășoară în zilele de 27 august și 28 august, fiind urmată de evaluarea competențelor în limba maternă (proba B) în 29 august. Evaluarea competențelor digitale (proba D) are loc în zilele de 30 august și 2 septembrie, iar evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) este programată în zilele de 2 și 3 septembrie.

Citește și De ce nu mă aude copilul meu?

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 3 septembrie (până la ora 12.00). În aceeași zi, vor putea fi depuse contestațiile, între orele 12.00 și 16.00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 septembrie.

Peste 43.500 de candidați s-au înscris în cea de-a doua sesiune din acest an a examenului de Bacalaureat. Din totalul celor înscriși, peste 28.700 de candidați provin din promoția 2018 – 2019, iar peste 14.800 de candidați sunt din promoțiile anterioare.

Cum se desfășoară examenele

Accesul candidaților în centrele de examen la probele scrise se face între orele 7.30 – 8.30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate.

Pentru rezolvarea subiectelor candidații vor trebui să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor – doar creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenți.

Dacă nu respectă regulamentul, elevii pot fi eliminați din examen

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere audio-video, precizează MEN.

Nu este permis accesul cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în astfel de situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecință, nu vor mai putea participa la probele următoare și vor fi lipsiți de posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. De asemenea, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului, informează Ministerul Educației.

MEN pune la dispoziție linia Telverde (0800801100) pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul examenului. Aceasta va fi disponibilă în perioada 21 – 22 august, respectiv luni, 26 august, între orele 8.00 – 16.00, iar vineri, 23 august, între orele 8.00 – 14.00.

Ce condiții trebuie să împlinească elevii pentru a promova Bacalaureatul

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; să susțină toate probele scrise și să obțină nota 5 la fiecare dintre acestea; să obțină media 6 cel puțin la probele scrise.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here