Formarea elevilor

0

Educaţia extracurriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.

Activităţile extracurriculare constituie modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei.

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională care contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor.

Citiţi şi Copiii educaţi acasă

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.

Învăţarea elevilor

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire.

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi.

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv.

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here