Noi reglememtări privind actul medical asupra copiilor: medicii trebuie să aibă acordul scris al părinților

0

Noi reglementări în domeniul sănătății: Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a emis zilele trecute un ordin prin care medicii trebuie să aibă acordul scris al părinților pentru a efectua orice fel de act medical asupra copiilor, fie că e vorba de prevenție, diagnostic sau tratament.

Ministrul Sănătății a emis un ordin prin care au fost modificate Normele metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Noile reglementări sunt valabile de la 21 decembrie a.c., de când Ordinul nr. 1411/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 482/2007 a fost publicat în Monitorul Oficial.

Până acum, art. 8 din Norme metodologice prevedea că „acordul scris al pacientului (…) trebuie să conțină în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente: a) numele, prenumele și domiciliul sau, după caz, reședința pacientului; b) actul medical la care urmează a fi supus; c) descrierea, pe scurt, a informațiilor ce i-au fost furnizate de către medic, medicul dentist, asistentul medical/moașă; d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical; e) semnătura și data exprimării acordului. Acordul scris constituie anexă la documentația de evidență primară.”

Acum, aceste reglementări au fost completate, după cum urmează:

„(3) În cazul pacientului minor, acordul scris se va obține de la părinte ori de la reprezentantul legal sau, în lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiată. Prin rudă cea mai apropiată în sensul prezentului alineat se înțelege rudele majore care însoțesc pacientul minor, până la al patrulea grad inclusiv.

Citește și: MENCS a aprobat noi standarde de performanță pentru evaluarea și acreditarea școlilor doctorale

 

(4) În cazul pacientului major lipsit de discernământ (conform deciziei comisiei de expertiză medico-legală psihiatrică), acordul scris se va obține de la reprezentantul legal desemnat.

(5) În cazul pacientului major cu care medicul, medicul dentist, asistentul medical/moașa nu poate comunica în mod eficient, din pricina condiției medicale a pacientului la momentul la care este necesară exprimarea consimțământului, acordul scris se poate obține de la soțul/soția sau ruda majoră cea mai apropiată a pacientului. Prin ruda cea mai apropiată se înțelege, în ordine, părintele, descendentul, rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

(6) Pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmități i se va solicita exprimarea verbală a consimțământului pentru actul medical, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moașa urmând să facă o mențiune în acest sens pe formularul de consimțământ informat. Pacientului care nu știe carte sau nu vede i se va citi cu voce tare textul acordului, va fi întrebat dacă acesta reprezintă voința sa, medicul/asistentul medical urmând să facă o mențiune în acest sens pe formularul de consimțământ informat.”

Surse foto: www.thermofisher.com, www.qmagazine.ro

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here