MEN și Institutul de Științe ale Educației au publicat Raportul de consultare publică privind propunerile de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică

0

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației au organizat, în perioada 29 decembrie 2017 – 1 martie 2018, un amplu proces de consultare publică privind propunerile de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică.

În urma analizei tuturor documentelor de poziție, adreselor și punctelor de vedere transmise în format standard (letric) sau electronic grupului de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru de liceu, cât și a rezultatelor generate de completarea unui chestionar online, Institutul de Științe ale Educației a elaborat un raport in extenso, dar și o sinteză a acestui raport.

În opinia majorității participanților la procesul de consultare, schimbarea planurilor-cadru de liceu este oportună. Cei care susțin schimbarea în cea mai mare măsură sunt elevii și părinții. De asemenea, chiar dacă unii profesori sunt mai rezervați, și în rândul acestora există un curent important care susține necesitatea acestei schimbări.

Dincolo de diferențele între susținătorii diverselor variante, analiza rezultatelor dezbaterii demonstrează că, în prezent, nu există o majoritate consolidată cu privire la o opțiune clară pentru o anumită formulă. Fiecare propunere supusă dezbaterii are susținătorii și criticii ei, la fel cum și numărul celor care nu susțin nicio variantă nu poate fi neglijat. Din consultare se desprinde ideea nevoii unei decizii de tip expert, dublată de măsuri specifice pentru pregătirea schimbărilor și de o constantă comunicare și consultare cu actorii din sistem.

Chestionarul online a fost accesat de 3.520 de persoane și au fost validate, după prelucrarea statistică, 2.612 chestionare completate. De asemenea, au fost transmise Ministerului Educației Naționale sau Institutului de Științe ale Educației 111 adrese/petiții/puncte de vedere/propuneri. Dintre acestea, 30 de adrese aparțin unor organizații non-guvernamentale/organizații locale active în domeniul educației, 6 sunt transmise de asociații profesionale/grupuri profesionale, 10 din partea unor unități de învățământ preuniversitar sau universitar, iar 67 din partea unor persoane individuale (52 profesori, 6 părinți, 5 elevi, 1 membru al Parlamentului).

În mod specific, au fost supuse dezbaterii aspecte precum oportunitatea modificării planurilor-cadru de liceu, aspecte care trebuie îmbunătățite cu prioritate, autonomia școlii în plan curricular sau relația dintre trunchiul comun și curriculumul diferențiat sau cel la decizia școlii. În același timp, au fost puse în discuție relevanța disciplinelor din planul-cadru și a numărului de ore alocate, în raport cu profilul de competențe al absolventului de liceu, condițiile specifice de implementare a noilor planuri cadru, respectiv beneficiile și riscurile specifice fiecărei variante puse în dezbatere.

Precizăm faptul că obiectivul consultării publice a fost crearea unui spațiu de reflecție și de dezbatere pentru decidenți, practicieni, experți educaționali și pentru alți actori interesați cu privire la trei variante de planuri-cadru pentru liceu, filiera teoretică. În egală măsură, consultarea a oferit un cadru de evaluare a principiilor și criteriilor fundamentale care stau la baza proiectării noului curriculum național.

În acest context, Ministerul Educației Naționale reiterează necesitatea încadrării în numărul actual de ore pe săptâmână, cu cel puțin păstrarea, dacă nu creșterea, numărului de ore alocate limbilor străine, TIC și disciplinei educație fizică.

Astfel, în acest moment, la nivelul MEN si ISE există un grup de lucru care va elabora, cu celeritate, varianta finală de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretică, pe baza informațiilor, observațiilor și cerințelor care s-au desprins din consultarea publică.

Sursa edu.ro

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here