Istoria românilor, falsificată în manualele aprobate de minister. Reacția MENCȘ

1

Viorel Dolha, președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România (AGIRo) protestează față de manualele de istorie aprobate de minister într-un memoriu adresat Ministrului Educației. Printre erorile regăsite de către acesta în manuale se numără înlocuirea drapelului României cu steagul secuilor, absența românilor în hărțile Europei Medievale și a ucrainienilor din rândul vecinilor țării noastre. El identifică cauza problemelor atât în incompetența autorilor, cât și  în erorile din programa școlară aprobată de către Ministerul Educației.

În acest sens, președintele AGIRo îi cere ministrului Mircea Dumitru oprirea de la difuzarea în școli a manualelor de clasa a IV-a, aprobate  în luna octombrie 2016, accentuând că „o eventuală plată din bani publici pentru asemenea enormități și difuzarea lor s-ar putea încadra ca infracțiune de «comunicare de informaţii false» (art. 404 cod penal)”, conform textului memoriului publicat pe pagina oficială AGIRo.

Drapelul României, înlocuit de drapelul secuilor într-un manual de clasa a IV-a în limba maghiară

Acesta a atașat documentului o hartă din manualul de istorie de clasa a IV-a al editurii T3 KIADO, de la pagina 74, unde în locul drapelului României apare staeagul secuiesc. Acest manual este folosit de elevi începând din anul 2006.

Mai mul decât atât, peședintele AGIRo afirmă că în paginile acestui manual „despre Trianon se spune (pe banii statului român) că este Dictatul de la Trianon. În cuprinsul acestui manual (cum era şi firesc) sunt multe hărţi (am numărat 22), dar niciuna a României sau al vreunui stat medieval românesc (asta nu mai este firesc, dar programa nu obligă la aşa ceva).”

Consecințele sociale ale erorilor din manuale

Mai departe, Viorel Dolha subliniază consecințele pe care astfel de erori le pot avea: „din acest manual elevii nici nu au aflat încă în ce ţară trăiesc, care este drapelul sub care slujesc şi mai nimic despre populaţia majoritară. Aceşti elevi sunt crunt discriminaţi, tăindu-li-se contactul cu realitatea vor avea probleme de integrare în societatea românească. Doar elevi astfel educaţi pot ajunge adulţii românofobi şi dintre cei care dau jos cu tricolorul românesc. Fac asta fiindcă şcoala nu le-a adus încă la cunoştinţă în ce ţară trăiesc. Şi asta pe banii statului român, după manuale şi programe plătite de noi toţi. Iată mai jos coperta acestui manual care a ajuns în școli cu încălcarea gravă a prevederilor explicite ale legilor”:

Ucrainienii nu apar pe hartă în rândul vecinilor românilor

În manualul de istorie de la clasa a IV-a al editurii Corint (aprobat de minister în octombrie 2016), la pagina 27, la „popoare de azi”, în stânga Prutului apare doar poporul rus.  Acesta declară: „le aducem la cunoștință autorilor și oficialilor din minister că rușii sunt tare, tare departe de Prut. Sunt tare departe și de Nistru fiindcă între români și ruși mai sunt ucrainenii, un popor mai numeros decât toți vecinii noștri laolaltă”.

De asemenea, într-unul dintre manualele editurii Aramis, la pagina 30 „Elevilor li se cere să observe harta și să numească popoarele vecine românilor. Culmea este că lipsesc pe hartă ucrainenii, cel mai numeros popor vecin cu noi, un popor care este cât toți vecinii noștri laolaltă. Vă veți întreba cum este posibilă o asemenea eroare. Vă amintesc că în programa școlară veche și nouă apar, dintre vecinii noștri, trecuți doar bulgarii, sârbii și ungurii. Mai apar și rușii cu toate că nu ne sunt vecini. Dacă programa nu i-a prevăzut pe ucraineni, nici manualele nu i-au trecut”.

Românii lipsesc de pe harta Europei din Evul Mediu

În noul manual de istorie de la clasa a IV-a al editurii Corint (aprobat prin ordinul ministrului nr. 5472 din 12.10.2016), la pagina 25, românii nu apar pe harta Europei din Evul Mediu. Revoltat, Viorel Dolha declară mai departe: „nici Rösler, în teoria lui, nu a avut curajul să îi șteargă de tot din Europa pe români. El măcar îi vedea la sud de Dunăre până la 1241. Teoria roessleriană, era în fond, o reacție la acțiunile de emancipare a românilor transilvăneni. În cazul hărții de mai jos sunt sigur că este vorba doar de ignoranță crasă. În vechiul manual al editurii Corint, această hartă de mai jos a fost la pagina 10”:

Aceeași problemă o semanalează și în legătură cu noile manuale de la editura Aramis, la pagina 20:

Acesta acuză că programa și incompetența unor autori au  determinat această situație: „Pe unele hărți din vechi și noi manuale românii nu apar în evul mediu fiindcă programa induce acest lucru. Vedeți mai jos exact textul programei care zice în titlu «popoare de ieri și de azi» împărțindu-le apoi în două calupuri. Autorii de manuale mai riguroși sau cu vederi mai înguste au luat literal programa și au făcut hărți pentru «popoarele de ieri» cu popoare din primul calup din programă (Dacii, romanii, grecii, galii, slavii, turcii, românii lipsesc și de aceea lipsesc și în hărțile cu evul mediu) și alte hărți pentru ”popoare de azi” cu popoare din al doilea calup din programă (Românii, francezii, ungurii, germanii, ruşii, sârbii, bulgarii lipsesc ucrainenii și alții și de aceea nu apar nici în manuale)”.

Erori de manual care pot genera conflicte cu alte state

Alte probleme pe care le punctează Viorel Dolha le reprezintă excluderea de pe harta Europei a unor popoare balcanice precum croații, slovenii, bosniacii, macedonenii, pe hartă fiind trecuți doar sârbii pe teritoriul fostei Iugoslavii. O astfel de problemă, spune …, ar putea genera reacții negative din partea acestor state, având în vedere situația sensibilă a problemei naționale în regiunea balcanică. Acestă hartă este conformă programei școlare, spune acesta.

Citește și: Ce înseamnă „leru-i ler” și cum deosebim un colind autentic de un kitsch: interviu cu fondatorul ansamblului „Anton Pann”, Constantin Răileanu (Partea II)

 

De asemenea, acesta semnalează faptul că în legătură cu alte naționalități precum rușii, sârbii, maghiarii, nu și despre români, se regăsesc date despre prezența acestora în afara granițelor țărilor lor: „Nu se spune în manuale deloc că mulţi români trăiesc şi peste graniţele Românie de azi: în R.Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria şi Ungaria asta ca să nu pomenim că este ignorată complet ramura aromână a neamului nostru din Balcani”.

Cauza problemelor

Viorel Dolha identifică una dintre cauzele acestei situații în faptul că între criteriile pe care trebuie să le respecte un manual școlar, se specifică faptul că acesta „respectă programa, nu omite conţinuturi obligatorii şi nu tratează conţinuturi necuprinse în programa şcolară”.  Acesta adaugă că „de 12 ani, peste 1 600 000 de elevi au «învăţat» deja conform acestor programe și manuale și se poate ca încă 12 ani să fie la fel pentru alte milioane de școlari care vor trece prin clasa a IV-a, atât timp cât în minister rămân aceiași responsabili care să păstorească istoria și învățământul primar. Miniștrii se schimbă, elevii sunt alții an de an, acești inspectori sunt aceiași din anii 90”.

Vinovații identificați

De asemenea, președintele AGIRo cere sancționarea inspectorului de istorie și pentru învățământul primar din Ministerul Educației. Acesta îi acuză pe inspectori  că „au girat și/sau tolerat vreme de 12 ani programele de istorie și manualele de istorie de la clasa a IV-a în care drapelul României este steagul secuilor, în care la stânga Prutului trăiesc exclusiv ruși, în care românii nu erau în Europa în Evul Mediu, în care ucrainenii nu sunt popor vecin cu noi și în care tot spațiul fostei Iugoslavii este locuit acum exclusiv de sârbi”.

Președinle AGIRo amenință Ministerul cu acționarea în instanță

Viorel Dolha îi spune Ministrului Educației că în situația în care într-o săptămână Ministerul Educației nu va lua măsuri pentru remedierea situației, „mă obligă conștiința să mă adresez eu instanței pentru ca să apăr dreptul micilor școlari de a li se livra în școala publică informații corecte din punct de vedere științific (…) Îmi pare rău de disconfortul pe care l-am provocat oficialilor din minister. Oare cine le va cere însă iertare celor 12 generații de școlari pentru dezinformările la care au fost supuși? Voi ajunge să trăiesc într-o asemenea Românie în care un oficial să le ceară iertare pentru crasele și evidentele traume intelectuale la care sistemul i-a supus 12 ani”?

Update 05.01.2016: Răspunsul reprezentanților Ministerului Educației:

 „Referitor la manualul de istorie în limba maternă maghiară pentru clasa a IV-a (Ed. T3 Kiado) vă informăm că acesta nu mai este în vigoare din anul 2014 ca urmare a faptului că în învăţământul primar au fost aprobate noi programe şcolare în baza cărora s-au elaborat şi aprobat noi manuale şcolare, disponibile în format electronic pe platforma manuale.edu.ro”, afirmă reprezentanții MENCŞ, potrivit Adevărul.ro.

Deși manualul respectiv nu mai este în virgoare de doi ani, din cauza faptului că la licitația organizată de MENCȘ nu s-au prezentat ofertanțo, manualul cu pricina este în continuare folosit în școlile cu predare în limba maghiară. În aceste condiții reprezentanții ministerului spun că pofesorii au obligația de a preda doar ceea ce e prevăzut în programa școlară.

Cât privește sancționarea responsabililor pentru această situație, Ministerul nu a făcut nici o precizare cu privire la măsurile pe care le-ar lua.

În ceea ce privește manualul de la editura Coresi, aflat în continuare în uz, reprezentanții MENCȘ susțin că a primit cel mai mare punctaj în cadrul licitației:

 „Referitor la manualul de istorie pentru clasa a IV-a (autori: Zoe Petre – coordonator, Bogdan Teodorescu, Corina Andrei), apărut la editura Corint şi aprobat prin ordinul de ministru nr. 5472/12.10.2016, menţionăm că în urma evaluării ştiinţifice efectuate în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, acest manual a înregistrat cel mai mare punctaj la indicatorul calitate: 49,18 puncte din 50 de puncte posibile”, afirmă MENCŞ.

Cât privește abseța unor popoare de pe harta „Popoarele azi” din manualul de clasa a IV-a al editurii Corint, aceștia declară că din nevoia de simplificare a manualelor lipsesc anumite popoare de hartă:

„După cum se poate observa, este vorba despre popoare şi nu despre spaţii istorice precum Basarabia sau Rusia. În rezolvarea exerciţiilor de la pagina 27, harta sus-menţionată, care poartă denumirea de Popoare de azi, trebuie analizată prin comparaţie cu harta de la pagina 25, care prezintă Popoare europene de ieri (în antichitate şi în evul mediu). De altfel, elevii primesc următoarea sarcină de lucru: „Priveşte cu atenţie harta de mai sus şi compar-o cu aceea de la pagina 25. Numeşte popoarele care au pătruns în Europa la începutul Evului Mediu. Ce popoare s-au format în Evul Mediu? (…) „Mai mult decât atât, se poate observa faptul că întregul conţinut, prezentat în cadrul temei „Popoare de ieri şi de azi”, nu face nicio referire la statele europene şi că pe niciuna dintre cele două hărţi nu sunt trasate graniţe ale statelor. Cu alte cuvinte, hărţile servesc doar ca suport pentru exerciţii şi sunt prezentate la un nivel de simplificare care nu permite includerea tuturor popoarelor din Europa şi nici reliefarea zonelor de interferenţă etnică”, a mai declarat Ministerul.

 

Sursă foto: www.NMedia.ro

 

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here