Guvernul a adoptat cifrele de școlarizare pentru anul școlar 2019 – 2020. Cum sunt distribuite locurile

2

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat pentru anul școlar/universitar 2019 – 2020.

Ministerul Educației arată că a distribuit locurile pentru învățământul preuniversitar pe baza proiectelor planurilor de școlarizare elaborate de fiecare inspectorat școlar pentru unitățile de învățământ cuprinse în rețeaua școlară județeană și a municipiului București.

În ultimii trei ani, au fost ocupate pentru clasa a IX-a – învățământ liceal de zi, în medie, 134.000 de locuri, cu toate că erau alocate aproximativ 165.000 de locuri. În aceste condiții, proiectul de hotărâre de Guvern pentru anul școlar 2019-2020 a luat în calcul acest grad de ocupare, redistribuind locurile disponibile pentru învățământul profesional și alocând 134.000 de locuri pentru învățământul liceal de zi.

Citește și Un nou proiect de lege prevede schimbarea modului de evaluare la orele de sport

“De asemenea, menționăm ocuparea anuală a circa 30.000 de locuri la școala profesională și în învățământul dual, pentru care proiectul adoptat astăzi prevede 60.000 de locuri în anul școlar 2019-2020. În acest mod se realizează o distribuire echilibrată a numărului de locuri pentru anul I de studii în învățământul liceal, profesional și postliceal, în funcție de solicitările inspectoratelor școlare județene și pe baza prognozei ocupării forței de muncă pe regiuni de dezvoltare/județe”, se arată într-un comunicat de la Ministerul Educației.

Pentru învățământul terțiar nonuniversitar (postliceal) au fost prevăzute 31.541 de locuri, dintre care 28.000 de locuri sunt repartizate pentru anul I, învățământ cu frecvență zi și cu frecvență serală.

Deciziile privind învățământul superior

• creșterea de la 63.201 locuri pentru studiile universitare de licență, alocate anul trecut, la 63.771 de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat (inclusiv învățământ militar), dintre care 5.000 de locuri sunt alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României și 2.000 de locuri pentru absolvenții liceelor situate în mediul rural;

• 36.041 de locuri pentru studiile universitare de masterat, inclusiv învățământ militar(în ușoară creștere față de anul trecut – 35.973), dintre care 4.500 de granturi pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României;

• 3.043 de locuri pentru studiile universitare de doctorat (inclusiv învățământ militar), dintre care 300 de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României; 4.710 de locuri pentru rezidențiat.

2 comentarii

  1. […] Guvernul a aprobat în ședința de miercuri cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat pentru anul școlar/universitar 2019 – 2020. Ministerul Educației arată că a distribuit locurile pentru învățământul preuniversitar pe baza proiectelor planurilor de școlarizare elaborate de fiecare inspectorat școlar pentru… Cititi mai multe aici: Guvernul a adoptat cifrele de școlarizare pentru anul școlar 2019 – 2020. Cum sunt distribuite l… […]

  2. Cum s a redus numărul claselor de elevi așa trebuie redus și numărul inspectorilor și în special a inspectorilor adjuncți generali. De exemplu la Suceava, se închid anual școli dar numărul general adjuncți este de 2. Rugam reducerea lor, fiind suficient doar unul. Și directorii adjuncți sunt prea mult doi la unele licee, ca numărul elevilor e în scădere totala. Reducerea personalului cu funcții de conducere care e inutil.!!! Și la Inspector de discipline tehnice sunt 2 inspectori. Trebuie sa rămână doar 1, deja se trag sfori pentru a-l doilea că unul iese la pensie. E supersuficient 1 și așa nu fac nimic,!!!!!

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here