Geografia, aproape eliminată din învățământul liceal în noua programă școlară

0
geografia-memoriu-liceu

Modificările din ultimii ani care vizează programa școlară par desprinse dintr-o agendă al cărui scop este dezrădăcinării tinerelor generații de români din ceea ce înseamnă identitatea românească. După discuțiile din 2015 despre ora de religie și a celor de anul trecut din jurul orei de istorie, de data aceasta ora de geografie este ținta modificărilor. Potrivit noii programe școlare pentru liceu, Geografia ar urma să dispară definitiv din orarul liceelor tehnologice, iar la cele teoretice, la filieră real, să fie predată doar în clasele a IX-a și a X-a. În acest context, Comitetul Național de Geografie a adresat ministrului Educației, Liviu Pop, un memoriu în care îl roagă (sic!) să sprijine cuprinderea Geografiei ca disciplină de studiu obligatorie la toate filierele de învățământ liceal și ca probă scrisă, la alegere, la examenele de bacalaureat.

„Geografia are ca obiect de studiu dimensiunea spațială a interacțiunii dintre natură și societate și este una dintre disciplinele de bază în fundamentarea culturii generale și asigurarea bagajului de cunoștințe necesar pentru absolvirea ciclului liceal. În același timp, Geografia, împreună cu Istoria și Limba și Literatura Română, este disciplina fundamentală de studiu, care formează conștiința identitară a elevilor, prin dezvoltarea dragostei pentru pământul pe care s-au născut și își desfășoară activitatea”, spun reprezentanții Comitetul Național de Geografie în memoriu.

Ei solicită ca Geografia să rămână disciplină obligatorie la toate filierele din învățământul liceal, atât la ciclul inferior, cât și la cel superior, pentru toate filierele, profilurile și specializările.

 

Citește și: Radu Gyr – condamnat la moarte de către comuniști pentru o poezie

 

„Propunem ca bugetul de timp alocat Geografiei în trunchiul comun să fie de: 1 oră pe săptămână la toate filierele, profilurile, specializările/calificările profesionale și 2 ore/săptămână pentru ciclul superior al liceului, clasa a XII-a, la specializările științe sociale și filologie, din cadrul filierei teoretice, profilul umanist, la specializare științe ale naturii, din cadrul filierei teoretice, profilul real, la specializările/calificările profesionale din cadrul filiere tehnologice pentru profilurile servicii, resurse naturale și protecția mediului și la toate de la filiera vocațională”, se mai menționează în memoriu.

Memoriul este susținut de cei peste 5000 de profesori de Geografie din învățământul preuniversitar. Aceștia mai precizează că Geografia este o disciplină de studiu care oferă căile și instrumentele de cunoaștere și de înțelegere a mediului geografic, de interdependență cu celelalte discipline, dezvoltând în același timp competențe de abordare integrată și de înțelegere aprofundată a fenomenelor naturale, demografice și economice și-i ajută pe tineri să găsească soluții adecvate de poziționare și de acțiune făță de noile tendințe în contextul globalizării. De asemenea, ei amintesc că Geografia contribuie la formarea competențelor transversale și, de asemenea, că predarea acestei discipline contribuie la formarea și atingerea unor competențe interdisciplinare asumate prin Curriculum-ul Național în ansamblul său, în contextul tradiției școlii românești.

Textul integral poate fi citit aici.

Sursă foto: www.explorebucovina.com

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here