Serviciul pe școală: cât de legal este?

3

Serviciul pe școală este prevăzut în noul Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), valabil de la 1 septembrie 2022, însă este destul de slab reglementat, dacă e să avem în vedere consecințele pe care le pot suporta cadrele didactice în cazul unor incidente, scrie portalinvatamant.ro

La articolul 47 din noul ROFUIP se arată ca „în unitățile de învățământ, cu excepția nivelului antepreșcolar/preșcolar, se organizează serviciul pe școală, pe durata desfășurării cursurilor.

Atribuțiile personalului didactic de predare în timpul efectuării serviciului pe școală sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ”.

Articolul 75

De asemenea, la articolul 75 este precizat că profesorul de serviciu răspunde, împreună cu secretarul șef, de securitatea cataloagelor și verifica la sfârșitul orelor de curs existența tuturor cataloagelor în școala. 

Articolul 187

Totodată, articolul 187 din ROFUIP interzice efectuarea serviciului pe școală de către elevi: „În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniformă unității de învățământ sau altele asemenea”.

Însă contractul educațional îi obligă pe elevi să nu părăsească incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte.

Te-ar interesa și: Noul regulament de funcționare a școlilor. Absențele pot fi motivate de diriginți sau învățători în maximum 7 zile de la reluarea activității

Iată câteva dintre atribuțiile profesorului de serviciu pe școală, într-un colegiu din București

 • Deschide dulapul cu cataloage și verifica existența numerică a acestora la începutul programului.
 •  Anunța directorul școlii de eventuala absența neanunțată a unui profesor de la ora și aplică măsura cea mai potrivită pentru siguranța elevilor.
 • Controlează punctualitatea prezentării elevilor la cursuri și prin sondaj, ținuta vestimentară și ia măsuri regulamentare în cazul constatării unor nereguli.
 • Ia măsurile necesare în cazul apariției unor abateri disciplinare ale elevilor și în cazuri grave, anunța conducerea școlii. 
 • Informează administratorul școlii în cazul apariției unor defecțiuni sau stricăciuni prin consemnarea lor în caietul de procese verbale.
 • Supraveghează părăsirea clădirii în cazul unui incendiu sau a unui exercițiu de evacuare, situații anunțate prin semnale sonore.
 • În caz de incendiu, profesorul de serviciu va anunța conducerea școlii de eveniment și, împreuna cu personalul care este răspunzător de evacuarea elevilor, are grijă să-i scoată pe aceștia în curtea școlii. 
 • Intra ultimul la ore dacă are ore de efectuat în ziua respectivă și se asigură că nu există clase de elevi fără profesor. 
 • Supraveghează activitatea în școală prin urmărirea (verificarea) culoarelor, scărilor, claselor, grupurilor sanitare, curtea școlii, împreună cu personalul de pază.
 • Semnalează situațiile problemă.
 • Atenuează conflictele și rezolvă problemele. 
 • La sfârșitul perioadei de activitate, scrie Procesul Verbal în caietul cu procese verbale, în care consemnează evenimentele petrecute pe timpul serviciului 
 • Închide calculatoarele, xeroxurile, ferestrele și luminile din cancelarie la sfârșitul programului. 
 • Profesorul de serviciu supraveghează și asigură securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de curs verifică numărul cataloagelor și le securizează.

3 comentarii

 1. […] Serviciul pe școală este prevăzut în noul Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), valabil de la 1 septembrie 2022, însă este destul de slab reglementat, dacă e să avem în vedere consecințele pe care le pot suporta cadrele didactice în… Cititi mai multe aici: Serviciul pe școală: cât de legal este? […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here