Protocolul pentru servicii comunitare integrate, semnat de Ministerele Educației, Muncii și Sănătății

0
protocol-servicii-integrate-copii-saraci-CONCORDIA

Ministerul Educației, Mircea Dumitru, a semnat alături de ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru și ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, Protocolul-cadru de colaborare pentru implementarea unei abordări integrate a serviciilor comunitare în vederea prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei.

Ordinul comun care aprobă acest protocol stabilește ca asistentul social, asistentul medical comunitar, consilierul școlar și consilierul de ocupare să intervină împreună pentru sprijinirea persoanelor sărace din fiecare comunitate, informează un comunicat de presă emis de Ministerul Educației.

Protocoale de colaborare semnate la nivel local

Documentul prevede, de asemenea, ca la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale să se semneze protocoale de colaborare între serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei, inspectoratul școlar județean, direcția de sănătate publică, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, agenția județeană pentru plăți și inspecție socială etc., pentru asigurarea abordării integrate a cazurilor sociale din comunitățile vulnerabile.

Abordarea integrată a seviciilor comunitare- economii în bugetul de stat

Furnizarea integrată a serviciilor comunitare este legată de abordarea sistemică a nevoilor și de corelarea acestora cu pachetele de servicii din domenii diferite pentru reducerea suprapunerilor, armonizarea resurselor și crearea unui proces sustenabil de ieșire din sărăcie și de integrare socială și economică. Abordarea integrată vizează ariile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale și a sărăciei: asistența socială, sănătatea, educația, ocuparea, locuirea și accesul la documente de identitate.

Ministerele semnatare vor colabora pentru asigurarea cadrului metodologic, juridic și financiar necesar pentru ca administrațiile publice locale să răspundă nevoilor cu care se confruntă persoanele care trăiesc în sărăcie.

Managementul de caz: colaborare între asistentul social, medical, mediatorul școlar și consilierul de ocupare

Abordarea integrată a evaluării nevoilor și a intervenției vizează: asistentul social, asistentul medical comunitar/mediatorul sanitar, consilierul școlar/mediatorul școlar și consilierul de ocupare, în acord cu atribuțiilor pe care aceștia le au, conform prevederilor legale. Metoda de lucru în cadrul serviciilor comunitare integrate va fi managementul de caz, care presupune includerea unui mecanism de coordonare a specialiștilor din diferite domenii.

Asistentul social contactează, pentru fiecare caz în parte, specialiștii de care este nevoie

Practic, asistentul social care asigură managementul de caz contactează, în funcție de nevoile identificate, personalul din domeniile: evidenței populației, ocupării, sănătății, educației, evaluării persoanelor cu dizabilități, protecției copilului, asistenței victimelor violenței domestice etc.

Citește și: Educația în Roma Antică: formarea unui bun cetățean

 

Printr-o astfel de abordare, crește accesul persoanei la servicii, impactul serviciilor furnizate, gradul de valorificare a resurselor persoanei, familiei ori comunității, dar mai ales sustenabilitatea intervenției pentru ieșirea din starea de vulnerabilități multiple.

O hartă a serviciilor comunitare

În vederea accesării eficiente a resurselor, documentul mai stabilește că Ministerul Muncii elaborează harta serviciilor comunitare, care va conține furnizorii de servicii sociale, educaționale, medicale și de ocupare, va fi accesibilă în format online și va avea un sistem dinamic de actualizare a datelor.

Cele trei ministere vor asigura interoperabilitatea datelor, actualizarea permanentă a hărții serviciilor comunitare, urmând să dezvolte aplicații online care să deservească nevoile echipei comunitare integrate pentru identificarea indicatorilor sociali, a celor medicali sau educaționali monitorizați. De asemenea, aplicația va permite monitorizarea cazurilor în timp real, la diferite niveluri de acces – local, județean, central – pentru a facilita legătura dintre diferitele niveluri, coordonare, oferirea suportului și raportarea nevoilor locale.

Strategiile locale vor trebui să includă abordarea integrată

Pentru a desfășura la nivel comunitar o practică bazată pe abordarea integrată, administrația publică locală și serviciile publice de asistență socială locală vor include această abordare în strategiile de dezvoltare locală.

Proiectul așteaptă aprobarea Ministerului Fondurilor Europene

Pentru asigurarea implementării serviciilor comunitare integrate, cele trei ministere au înaintat Ministerului Fondurilor Europene o propunere de proiect necompetitiv prin care să fie implementat acet model de abordare integrată. Prin proiect, conceptul va fi pilotat în 100 de comunități identificate deja ca fiind în sărăcie extremă.

Sursă foto: www.gazetabt.ro

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here