Noutăți în legătură cu examenul de definitivare în 2017

0
examen evaluare premii

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS) a publicat metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului național de definitivare în învăţământ și calendarul acestui examen, aprobate prin ordinele de ministru nr. 5.087/2016 şi 5.223/2016, anunță un comunicat al ministerului.

Noutatea majoră o reprezintă data de desfăşurare a probei scrise, astfel că aceasta va avea loc în data de 20 aprilie 2017. Susţinerea propriu-zisă va fi precedată de o etapă eliminatorie care constă în două inspecții de specialitate la clasă și, în plus față de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului profesional personal.

Cadrele didactice noi vor da examenul scris în 2018

Cadrele didactice aflate în anul şcolar 2016-2017 la debutul carierei vor parcurge, prin excepție, doar etapele eliminatorii (inspecţiile și evaluarea portofoliului), urmând ca proba scrisă să fie susținută în sesiunea 2018, după finalizarea stagiului de practică de un an, prevăzută de normele legale în vigoare.

Noi condiții pentru a susține examenul scris

Pentru a putea susține proba scrisă, pe lângă condițiile privind vechimea efectivă de predare și calificativul Bine sau Foarte bine – condiții care se mențin din sesiunile anterioare – candidaţii trebuie să îndeplinească şi criteriul mediei. Mai exact, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective.

Media finală va include nota pentru inspecții, portofoliu și proba scrisă

Nota minimă de promovare a întregului examen a rămas 8 (opt), dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă.

Proba scrisă este simplificată  de la 3 la 2 subiecte

O noutate esenţială este şi simplificarea probei scrise de la trei la două subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%) iar celălalt subiect pe metodica predării specialității (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. În acest nou context, lucrările scrise sunt evaluate de o comisie alcătuită din două cadre didactice din învățământul universitar sau preuniversitar, având specialitatea respectivă.

Citește și Lipsa educației duce România în prăpastia păcălelilor

Nu mai e nevoie de copii legalizate

Un alt element de noutate îl constituie eliminarea obligației de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii. Astfel, dosarul de înscriere va fi compus doar din documente certificate „conform cu originalul” de conducerea unității de învățământ unde sunt încadrați candidaţii. Aceştia vor atașa la dosar și adeverința privind calificativul obținut pentru anul școlar precedent anului în care susțin proba scrisă.

Primele rezultate se afișează în data de 25 aprilie 2017. Contestațiile se depun în perioada 25-26 aprilie 2017. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 aprilie 2017.

Sursă foto: www.playbuzz.com

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here