Guvernul României se implică în renova a 85 de grădinițe din Republica Moldova

0

Româ­nia va aloca anul acesta trei mili­oane de euro pen­tru reno­va­rea a încă 85 de gră­di­nițe în R. Mol­dova.

Citiți și Școlile și grădinițele din Târgu Mureș sunt în plin proces de modernizare

Potri­vit amba­sa­do­ru­lui român la Chi­și­nău, Daniel Ioniță, aces­tea se înscriu în șirul de pro­iecte stra­te­gice din dome­niul Edu­ca­ție pe care le imple­men­tează auto­ri­tă­țile de la Bucu­rești în Republica Moldova.

„Una din două gră­di­nițe din R. Mol­dova este reno­vată cu bani ofe­riți de Guver­nul Româ­niei.

Au fost alo­cate până acum gran­turi în valoare de 23 de mili­oane. Recent, Guver­nul Româ­niei a luat deci­zia să supli­men­teze până la sfâr­și­tul anu­lui curent suma res­pec­tivă cu încă trei mili­oane.

Deci, avem în con­ti­nu­are în plan un număr de alte 85 de gră­di­nițe.

Evi­dent, ne-am dori să facem mai mult, însă pen­tru aceasta tre­buie să avem răb­dare și tre­buie să lucrăm în par­te­ne­riat cu auto­ri­tă­țile din R. Mol­dova”, a men­țio­nat diplo­ma­tul român, în cadrul unui inter­viu ofe­rit pos­tu­lui de tele­vi­ziune TVR Mol­dova.

Guvernul României sprijină instituțiile de învățământ din Republica Moldova încă din 2014

Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru construcția și renovarea instituțiilor preșcolare din Republica Moldova a fost lansat în 2014 şi este implementat de Fondul de Investiţii Sociale.

Timp de doi ani, au fost alocaţi 23 milioane de euro pentru repararea şi remobilarea a 832 grădiniţe din toate raioanele ţării.

credit foto: mama.md

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here