Evaluarea Națională și admiterea la liceu 2023, explicate pe înțelesul elevilor de către Inspectoratul Școlar Iași

1
Broșura admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024 a fost publicată de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Documentul cuprinde atât recomandări pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională 2023, cât și pentru completarea fișei de înscriere la admiterea la liceu, scrie edupedu.ro
În plus, este explicată structura învățământului liceal, profesional și dual, precum și în ce constau probele de aptitudini. Amintim că este primul an în care media claselor V-VIII nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu.

Instrumente necesare de scris și gândire pozitivă

În ziua examenului, Inspectoratul Școlar Județean Iași sugerează elevilor să aibă instrumentele necesare de scris și să gândească pozitiv: „Ia cu tine instrumente de scris de culoare albastră, actele personale, o sticlă cu apă, dar, mai important decât atât, lasă casă „bagajele” mentale care te pot încurca, cum ar fi nesiguranța sau gânduri precum: „nu am studiat suficient”, „nu mai știu nimic”.

„Când ai ajuns în sala de examen, evită să discuți despre examen cu ceilalți candidați, în special cu cei care spun: „să vezi ce greu ne dă anul ăsta!”. Te vei emoționa și vei pierde din încrederea pe care o ai în tine și la care ai muncit atât de mult”, mai spun profesorii.

În timpul probei, absolvenții clasei a VIII-a au primit recomandarea de a începe cu subiectul pe care îl știu cel mai bine: „Asigură-te că înțelegi ce îți cere fiecare subiect. Cel mai des se greșește pentru că nu s-a înțeles cerința. De aceea, citește în întregime, cu mare atenție, subiectele. Pentru a evita să te blochezi, citește fiecare subiect de mai multe ori, începe cu cel pe care-l știi cel mai bine.”

„Rămâi în sala de examen până la expirarea timpului de lucru. Evită să te grăbești inutil, cu ce te ajută dacă predai primul lucrarea?”, potrivit broșurii de admitere.

Completarea fișei de înscriere la admiterea la liceu

În privința completării fișei de înscriere la admiterea la liceu, cadrele didactice recomandă ca aceștia să complete cât mai multe opțiuni și să se consulte cu părinții, profesorii și cei care au urmat liceul la care intenționează să se înscrie.

Profilul uman

Broșura explică filierele și specializările învățământului liceal. De exemplu, profilul uman de la filiera teoretică cuprinde specializarea „Filologie” și specializarea „Științe sociale”. La specializarea Filologie, accentul se pune pe aria curriculară „Limbă şi comunicare”, cu disciplinele: limba şi literatura română, două limbi moderne şi limba latină.

Tot la specializarea Filologie, „elevii îşi formează, în principal, competenţe privind: analiza, traducerea, comunicarea, elaborarea şi interpretarea informaţiei. Indicat ar fi să opteze pentru acest profil elevii care au înclinaţii spre astfel de discipline (talent literar, abilităţi lingvistice şi de transfer a schemei de însuşire a limbilor străine) şi doresc să le valorifice în meserii şi domenii ca: bibliotecar, jurnalist, ghid, translator, secretară, cercetător în lingvistică, critic literar, lucrător în publicitate, servicii sociale, resurse umane, domeniile educaţional, artistic, religios. Studiile se pot finaliza cu atestat la limba străină aprofundată.”

Profilul real

Profilul real de la filiera teoretică cuprinde specializarea „Matematică-Informatică” și specializarea „Științe ale naturii”. Urmarea specializării „Științe ale naturii” conduce la „dobândirea unor competenţe (de gestionare a resurselor mediului în scopul menţinerii echilibrului natural) care pot fi valorificate ulterior în domeniile: sanitar, alimentar, ecologic, cercetări şi aplicaţii genetice.”

Filiera tehnologică

Conform documentului publicat de ISJ Iași, filiera tehnologică cuprinde următoarele specializări pentru:

  • profilul tehnic: Tehnician mecatronist; Tehnician operator tehnică de calcul; Tehnician proiectant CAD; Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare; Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii; Tehnician designer vestimentar; Tehnician în instalaţii electrice; Tehnician instalaţii bord (avion); Tehnician în aviaţie; Tehnician metrolog; Tehnician multimedia; Tehnician poligraf;
  • profilul servicii: Tehnician în activităţi economice; Tehnician în administraţie; Tehnician în turism;
  • profilul resurse naturale și protecția mediului: Tehnician analize produse alimentare; Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului; Tehnician pentru animale de companie;

Informațiile despre filiera vocațională și despre învățământul profesional pot fi consultate aici.

Ce trebuie să știe elevii despre admiterea la liceu 2023

„Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024, repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape.

– La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională.

– Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES se face computerizat, într-o sesiune distinctă, desfăşurată înaintea etapei de repartizare computerizată, conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024.”

După repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situaţiile speciale, informează ISJ Iași.

„Candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunţat, în scris, la locul ocupat şi candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat se repartizează în a doua etapă de admitere în învăţământul liceal, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2023-2024.”

Citește și: Copiii care fac sport de performanţă vor primi tichete de 150 de lei

Elevii cu premii naționale și internaționale

„Elevii care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot fi înscriși în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.”, potrivit ordinului pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul 2023-2024.

De asemenea, și cetățenii ucraineni cu statut de elevi pot fi înscriși în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi.

Admiterea la liceele vocaționale

Admiterea la clasele cu predare în regim bilingv

Admiterea la clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se face pe baza probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX- a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv.”

Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene cu proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se fac, la cerere, dacă certificatul obţinut/diploma obţinută validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.”, potrivit sursei citate anterior.

Examenul de verificare a cunostințelor de limbă modernă constă din două probe:

a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;

b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte;

Elevul care a obținut minimum nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă este considerat admis, potrivit sursei citate.

Broșura pentru admiterea în învățământul liceal (ISJ Iași) poate fi consultată mai jos:

Brosura-admitere-2023-vol-1_ISJ-Iasi

Informații de context

Amintim că media claselor V-VIII nu mai este luată în calcul pentru admiterea, potrivit ordinului privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024.

Acum, media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

un comentariu

  1. […] Broșura admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024 a fost publicată de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Documentul cuprinde atât recomandări pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională 2023, cât și pentru completarea fișei de înscriere la admiterea la liceu, scrie edupedu.ro În plus, este… Cititi mai multe aici: Evaluarea Națională și admiterea la liceu 2023, explicate pe înțelesul elevilor de către Inspe… […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here