Elevii pot contesta notele din lucrările scrise

1
Scandalul contestațiilor la Bacalaureat
Rezultatele la a doua sesiune a bacalaureatului vor fi afişate sâmbătă

Elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluarilor la lucrarile scrise de la clasa. Elevul, impreuna cu parintele, trebuie doar sa faca o solicitare verbala cadrului didactic in maximum 5 zile de la comunicarea notei. Daca „argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfacatoare, elevul/ parintele/ tutorele pot solicita, in scris, reevaluarea lucrarii scrise”.

Dreptul eleviilor de a contesta notele din lucrarile scrise este cuprins in Statutul Elevului, in vigoare din 2016.

Conform documentului, profesorii sunt obligati sa explice notele de la evaluarile scrise, iar daca elevul si parintele au nelamuriri in ceea ce priveste nota, pot cere o reevaluare. Procedura o gasiti explicata in detaliu in acest articol.

Atentie: NU se pot cere reevaluari pentru probele orale sau practice!

Vezi și A crescut rata de promovare a examenului de Bacalaureat 2017 după rezolvarea contestațiilor

Statutul Elevului

Articolul 7

Elevii beneficiaza de urmatoarele drepturi in sistemul educational:

(…)

k) dreptul la o evaluare obiectiva si corecta;

Articolul 9

In vederea exercitarii dreptului de a contesta rezultatele evaluarii la lucrarile scrise, stipulat la art. 7 lit. k), elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele ori sustinatorul legal al elevului, poate actiona, astfel:

a) Elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele ori sustinatorul legal solicita, verbal, cadrului didactic sa justifice rezultatul evaluarii, in prezenta elevului si a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, in termen de maximum 5 zile de la comunicare.

b) In situatia in care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfacatoare, elevul, parintele, tutorele sau sustinatorul legal poate solicita, in scris, conducerii unitatii de invatamant, reevaluarea lucrarii scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

c) Pentru solutionarea cererii de reevaluare, directorul desemneaza alte doua cadre didactice de specialitate din unitatea de invatamant preuniversitar, care nu predau la clasa respectiva si care reevalueaza lucrarea scrisa.

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevazute la lit. c) este nota rezultata in urma reevaluarii. In cazul invatamantului primar, calificativul este stabilit prin consens de catre cele doua cadre didactice.

e) In cazul in care diferenta dintre nota initiala, acordata de cadrul didactic de la clasa si nota acordata in urma reevaluarii este mai mica de un punct, contestatia este respinsa si nota acordata initial ramane neschimbata. In cazul in care diferenta dintre nota initiala si nota acordata in urma reevaluarii este de cel putin 1 punct, contestatia este acceptata.

f) In cazul acceptarii contestatiei, directorul anuleaza nota obtinuta in urma evaluarii initiale. Directorul trece nota acordata in urma contestatiei, autentifica schimbarea prin semnatura si aplica stampila unitatii de invatamant.

g) Calificativul sau nota obtinuta in urma contestatiei ramane definitiv/definitiva.

h) In situatia in care in unitatea de invatamant preuniversitar nu exista alti invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar sau profesori de specialitate care sa nu predea la clasa respectiva, pot fi desemnati, de catre inspectoratul scolar, cadre didactice din invatamantul primar sau profesori de specialitate din alte unitati de invatamant.

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here