Elevii din învățământul profesional vor primi în continuare burse profesionale

0
invatamant-profesional-senat-parteneriat-învățământ-companii-dual

Programul național de protecție socială „Bursa profesională”, care subvenționează costurile pentru elevii din învățământul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, va fi aplicat în continuare de Guvern, conform unei Hotărâri adoptate ieri.

„Bursa profesională se acordă tuturor elevilor care frecventează învățământul învățământul profesional și constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale. De bursă beneficiază și copiii cetățenilor străini beneficiari ai unei forme de protecție în România sau copiii cetățenilor străini, ai cetățenilor Uniunii Europene/Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene cu drept de ședere/rezidență pe teritoriul României, care frecventează învățământul profesional”, arată un comunicat de presă remis de Guvern.

Potrivit Guvernului, măsura urmărește creșterea interesului tinerilor şi familiilor acestora față de educația și formarea prin învăţământul professional care să ducă la îmbunătățirea pregătirii profesionale. Fondurile pentru finanțarea programului vor fi asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației Naționale și se vor repartiza inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, începând cu anul școlar 2018-2019.

Citește și: Costul standard pentru elevi și preșcolari crește în 2018 cu 673 de lei

Învăţământul dual pentru nivelul 3 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, este organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior. Conform Metodologiei de organizare a învăţământului dual,la programele de pregătire au acces în mod gratuit inclusiv absolvenții cilului obligatoriu de învățămînt care și-au interrupt studiile, cu condiția să nu depășească vârsta de 26 de ani.

„Guvernul a aprobat în ședința din data de 14 decembrie 2017, reorganizarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNIDPT), instituție aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale. Prin reorganizare, CNIDPT va avea noi atribuții pe segmentul creșterii relevanței învățământului profesional și tehnic în raport cu așteptările socio-economice”, amintește sursa citată.

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here