Sărbătorile legale se iau în calculul burselor de merit și tehnologice

3
Sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege sunt considerate zile lucrătoare în calculul burselor de merit și tehnologice, potrivit Metodologiei-cadru pentru acordarea burselor școlare, aplicabilă din anul școlar 2023-2024, document publicat în Monitorul Oficial.

În toamna anului trecut, Edupedu.ro a semnalat că ordinul privind acordarea burselor în anul școlar 2022-2023 nu preciza nimic legat de zile libere care sunt stabilite prin Codul Muncii.

Sărbătorile legale se iau în calculul burselor de merit și tehnologice

Art. 18. — „(2) Pentru lunile din anul școlar în care sunt vacanțe, modalitatea de calcul al burselor de merit și tehnologice este (CmB/NZL) x (NZL – NZV), unde:

CmB = cuantumul minim al bursei, stabilit prin lege/ordin de ministru;

NZL = număr de zile lucrătoare în luna respectivă;

NZV = număr de zile de vacanță în luna respectivă.

(3) În calculul prevăzut la alin. (2) sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege sunt considerate zile lucrătoare”, conform metodologiei.

Edupedu.ro a scris că niciun elev din țară nu va primi bursele școlare în cuantumul minim prevăzut de noua lege a educației, din septembrie, pentru că bursele de merit, de excelență olimpică și tehnologice sunt condiționate de o formulă de calcul în funcție de numărul de zile de școală.

Acest lucru se întâmplă deoarece în fiecare lună din acest an școlar, conform calendarului oficial, există zile dintr-o vacanță școlară.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a justificat de ce primii 30% din elevii unei clase vor lua bursă de merit: „Ideea este nu să comparăm medii, ci să-i susținem pe cei care performează cel mai bine în fiecare clasă.”

Toți elevii de gimnaziu și liceu cu medii generale între 9,50 și 10 în anul școlar trecut vor primi burse de merit, potrivit metodologiei-cadru cu regulile pentru burse în anul școlar 2023-2024. Aceștia se adaugă primilor 30% de elevi din fiecare clasă ordonați după media generală anuală, indiferent care este aceasta.

Iată ce sume prevede Legea învățământului preuniversitar nr. 198 din 2023, cel puțin din acest an școlar, pentru că din anul școlar următor sumele pot fi modificate: 450 de lei pe lună – bursa de merit, 300 de lei pe lună cea socială și bursa tehnologică de 300 de lei.

Descoperă și: Telescopul James Webb Space a descoperit posibile semne de viață pe o planetă îndepărtată

Model de calcul

Edupedu.ro a făcut un calcul pe baza datelor de mai sus, pentru o bursă de merit cu o valoare minimă de 450 de lei, pentru luna decembrie 2023, când sunt 31 de zile calendaristice, 15 zile lucrătoare și 3 zile libere legale:

Pe lângă cele 15 zile de școală se iau în calcul și următoarele zile legale: 1 decembrie (Ziua Naţională a României), 25 decembrie 2023 (prima zi de Crăciun) și 26 decembrie 2023(a doua zi de Crăciun). Acest lucru înseamnă că sunt 18 zile lucrătoare.

Atunci calculul este următorul: (450:18) x (18-3) = 25 x 15 = 375 de lei

Cu alte cuvinte, în luna decembrie 2023, un elev cu bursă de merit ar trebui să primească 375 de lei.

Bursa de merit și bursa tehnologică

Iată ce prevede metodologia-cadru:

Art. 7. — „(1) Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, după cum urmează:

a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, mai puțin elevii din clasa a V-a și elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

b) 30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

c) 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional; în situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia;

d) elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;

e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

f) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru;

g) elevilor care au obținut medalii de aur la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice.”

Sursa: edupedu.ro

3 comentarii

  1. […] Sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege sunt considerate zile lucrătoare în calculul burselor de merit și tehnologice, potrivit Metodologiei-cadru pentru acordarea burselor școlare, aplicabilă din anul școlar 2023-2024, document publicat în Monitorul Oficial. În toamna anului trecut, Edupedu.ro a semnalat că ordinul privind acordarea burselor… Cititi mai multe aici: Sărbătorile legale se iau în calculul burselor de merit și tehnologice […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here