Salariile profesorilor din învățământul preuniversitar vor crește cu până la 150%

1
preuniversitar

Legea salarizării pentru profesori a fost anunțată de PSD și urmează să fie votată în Parlament în perioada următoare. Potrivit proiectului, salariile profesorilor din învățământul preuniversitar vor crește cu 90% – 150%, iar ale celor din învățământul universitar cu un procent situat între 33 % – 125%.

Conform documentului, personalul didactic calificat de predare și conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate va primi de anul viitor, o indemnizație de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă, diferențierea pe zone și localități urmând să fie aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Personalul didactic din învățământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază. De asemenea, personalul didactic din învățământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile central-universitare, beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, respectiv al instituției de nivel superior, și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani, se spune în proiectul de lege.

De asemenea, personalul didactic care va coordona practica pedagogică a viitoarelor cadre didactice va beneficia de un spor de 10-12% din salariul de bază, în funcție de timpul efectiv lucrat și numărul practicanților, doar dacă  nu beneficiază deja de reducerea normei didactice cu două ore pe săptămână.

Citește și: Liga Studenților Iași acuză Guvernul de la București că descurajează românii basarabeni să vină la studii în România

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învățământul preșcolar, primar sau gimnazial, va primi o majorare a salariului de bază, după cum urmează: pentru 2 clase de elevi/grupe, o creștere cu 7% a salariului de bază deținut; pentru 3 clase de elevi/grupe, o creștere cu 10% a salariului de bază deținut; pentru 4 clase de elevi/grupe, o creștere cu 15% a salariului de bază deținut; pentru 5 clase de elevi/grupe, o creștere cu 20% a salariului de bază deținut.

De asemenea, personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază.

Potrivit proiectului, pentru personalul din instituțiile de învățământ superior, consiliile de administrație pot stabili salarii diferențiate, cu o creștere de până la 30% a salariului de bază deținut, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii.

În aceeași ordine de idei, personalul didactic de predare din învățământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază.

În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Personalul didactic care desfășoară activitate de predare — învățare — evaluare în sistemul penitenciar primește un spor de până la 15% din salariul de bază.

„Pentru funcțiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă și care au fost reglementate prin acte normative anterioare, se vor utiliza salariile de bază din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar, aplicându-i-se în mod corespunzător celelalte prevederi aplicabile personalului didactic”, se precizează în documentul citat.

Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învățământul preuniversitar, spune proiectul.

 

un comentariu

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here