Rezolvarea la subiectele de la Evaluarea Naţională, Limba şi literatura română

0

Absolvenţii de clasa a VIII-a au susţinut astăzi examenul la Limba şi literatura română.

Iată și rezolvarea cerinţelor la proba de la Evaluarea Naţională:

 

SUBIECTUL I

A. 1. ciudată= inexplicabilă, neînţeleasă, bizară. /

era= se afla

2. În secvenţa dată, cratima permite rostirea legată a două cuvinte.

3. Cuvintele date s-au format astfel: „oprită” s-a format prin conversiune de la participiul verbului „a opri” , iar „balconaş” s-a format prin derivare cu sufixul (sufix diminutival)  ,, -aş” de la cuvântul de bază ,, balcon”.

4. Cuvintele care conţin diftongi sunt: erau, groase,roase, şoareci.

5. Două idei secundare din text sunt următoarele:        1 . Uşa odăii este încuiată.

2 . Afară, fratele mai mare cânta la muzicuţă.

6. În muzicuţă intrase apă, de aceea sunetele nu sunt armonioase.

 

B. În compunere trebuie să se distingă cele trei părţi:     – introducere – definiţia genului epic şi afirmaţia că fragmentul se încadrează în acest gen literar

– cuprins : două argumente în care să fie demonstrată prezenţa elementelor specifice : personaj, narator, modurile de expunere folosite în text:  naraţiunea şi descrierea. Se face un rezumat de 3-5 rânduri pentru a prezenta acţiunea. De asemenea, se fac observaţiile referitoare la semnificaţia pe care o are comportamentul copilului: dorinţa de a explora, confruntarea cu necunoscutul şi fascinaţia luminii. Pentru a arăta că textul este artistic, se fac observaţii referitoare la procedeele artistice.

– încheierea trebuie să arate că textul are trăsăturile  genului epic.

 

SUBIECTUL II

 

A. 1. Traian Vuia a realizat primul zbor cu aparat autopropulsat în anul 1906.

Inventatorul s-a născut în judeţul Timiş.

2. Articolul cu titlul ,, Viaţa unui geniu. Traian Vuia, avocatul care nu a renunţat la visul său adevărat- zborul” a fost publicat pe site-ul www.historia.ro .

3.  a avut – mod indicativ, timpul perfect-compus

să renunţe- mod conjunctiv, timp prezent

4. traseul – subiect exprimat prin substantiv comun

lui – atribut pronominal exprimat prin pronume personal

5. Propoziţiile sunt următoarele : ,, Văzând o şansă de finanţare, Vuia decide ” – propoziţie principală  şi ,, să plece în iulie 1902 la Paris ” – propoziţie subordonată completivă directă

6.  Se alcătuieşte o frază în care propoziţia regentă să conţină un predicat nominal incomplet, urmată de o propoziţie predicativă introdusă prin adverbul relativ unde.

 

B.  Compunerea trebuie să respecte elementele menţionate în cerinţă: aspecte referitoare la activitatea preferată în timpul căreia are loc întâmplarea, cadrul spaţio-temporal, succesiunea logică a faptelor. De asemenea, compunerea trebuie să se încadreze în numărul de cuvinte

 

La rândul său, şi profesoara Cristina Tunegaru a rezolvat subiectele online, după terminarea probei.

 

 

 

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here