Studii postuniversitare de ”Tehnologii digitale în procesul educaţional” la Universitatea de Vest din Timişoara

3
Universitatea-de-Vest-Timisoara-masterat

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) deschide înscrierile pentru programul de studii postuniversitare de educaţie permanentă ”Tehnologii digitale în procesul educaţional” destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, care se înscrie în strategia naţională privind digitalizarea procesului educaţional.

Rectorul UVT, Marilen Pirtea, spune că programul propus are ca obiectiv formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar privind utilizarea de instrumente, tehnologii şi resurse digitale în realizarea activităţilor de predare, învăţare, evaluare în modul sincron şi asincron, în învăţământul de tip clasic şi în învăţământul de tip mixt (blended learning).

„Programul postuniversitar ‘Tehnologii digitale în procesul educaţional’ valorifică experienţa, bunele practici, dar şi feedback-ul primit în urma derulării programului de studii postuniversitare Resurse Educaţionale şi Digitale pentru Instruire Online (RediOn), desfăşurat la UVT cu trei serii de cursanţi, într-o perioadă de un an şi jumătate, la care au participat peste 180 de cadre didactice din 25 de judeţe. A fost actualizat, în noul program, atât planul de învăţământ, cât şi conţinutul disciplinelor, care au fost completate cu noile versiuni ale tehnologiilor digitale şi cu bunele practici pedagogice. Noul program se adresează cu predilecţie dascălilor din preuniversitar, pe care îi aşteptăm la UVT, pentru o nouă viziune despre desfăşurarea activităţilor educaţionale şcolare”, arată Marilen Pirtea.

Vezi și Universitatea de Vest Timişoara propune un transfer de programe academice, inclusiv de cadre didactice şi studenţi, de la Universitatea Cernăuţi

Programul de studii postuniversitare se organizează în format online, pentru dezvoltarea de competenţe cheie/transversale şi specifice – stabilite prin documentul European Framework for Digital Competence of Educators (DigCompEdu), care particularizează competenţele specifice pentru educatori din Cadrul european al competenţelor digitale cheie.

Planul de învăţământ propus acoperă partea didactică şi pedagogică necesară în procesul educaţional care utilizează tehnologii digitale, resurse educaţionale, securitate şi etică pe Internet şi platforme educaţionale cu posibilitatea aprofundării uneia din cele trei propuse: Classroom, Moodle şi Microsoft Teams.

Cadrele didactice implicate în derularea programului provin de la cinci departamente ale universităţii: Ştiinţele Educaţiei, Informatică, Management, Informatică Economică, Perfecţionarea Personalului Didactic şi dispun de cunoştinţe şi experienţă practică, atestate prin rezultatele obţinute în activităţile de cercetare şi prin activităţile de predare-învăţare-evaluare desfăşurate cu studenţii pe platforma e-learning.e-uvt.ro, care va fi şi suportul pentru activităţile didactice ale programului propus.

Universitatea de Vest din Timişoara le acordă un Certificat de absolvire celor care promovează examenul de absolvire, sub egida Ministerului Educaţiei, însoţit de Suplimentul descriptiv.

Perioada de înscriere propusă pentru noua serie de cursuri este 19 aprilie – 5 mai.

3 comentarii

  1. […] Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) deschide înscrierile pentru programul de studii postuniversitare de educaţie permanentă ”Tehnologii digitale în procesul educaţional” destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, care se înscrie în strategia naţională privind digitalizarea procesului educaţional. Rectorul UVT, Marilen Pirtea, spune că programul propus… Cititi mai multe aici: Studii postuniversitare de ”Tehnologii digitale în procesul educaţional” la Universitatea de V… […]

Lasă un comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here